Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identifikačné číslo: 1321
Univerzitný e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Výučba
     
Projekty               Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Fouad Ali Abdullah Abdullah
Korelácia medzi stravovacími zvyklosťami a biochemickými parametrami vybranej populácie obyvateľov Irackého Kurdistanu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Balej
Analýza stravovacích zvyklosti vybranej časti populácie Nitrianskeho okresu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mário Balej
Stravovacie zvyklosti vybranej časti populácie Nitrianskeho okresu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Bede
Analýza zmien telesnej stavby pri silovom a vytrvalostnom tréningu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alice Beňová
Redukcia telesnej hmotnosti pomocou zmeny stravovacích zvyklostí a výživových doplnkov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Bielik
Možnosti ovplyvnenia svalovej hmoty pomocou výživy a výživových doplnkov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Boldišová
Výživa a nádorové ochorenia v oblasti hlavy a krku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Boldišová
Vzťah medzi výživou a nádorovými ochoreniami v oblasti hlavy a krku
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. et Bc. Mária Bujnovská
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Viera Čambálová
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k telesnej stavbe vybranej skupiny stredoškolákov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miriama Čurgaliová
Analýza životného štýlu ako faktoru vzniku obezity u detí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Čurgaliová
Životný štýl ako faktor vzniku obezity u detí
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena El Hamwi
Vzťah základných lipidových parametrov a stravovacích návykov u hospitalizovaných pacientov na všeobecnej kardiologickej klinike NÚSCH Bratislava
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Feriancová
Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Nikola Gajdošová
Analýza stravovacích zvyklosti vybranej skupiny diabetikov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Galko
Epidemiológia fajčenia a užívania alkoholu u stredoškolskej mládeže
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mariana Gregorová
Zdravá výživa s ohľadom na vek seniorov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Gyurcsovicsová
Antropometria a pohybová aktivita u študentov SŠ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Gyurcsovicsová
Antropometrické vyšetrenia a pohybová aktivita u vybranej skupiny študentov SŠ
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivan Haferník
Kardiovaskulárne ochorenia a vplyv výživy a spôsobu života jedinca na zdravie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Hagarová
Analýza stravovacích zvyklostí vybranej skupiny detí základných škôl s ohľadom na obezitu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Hatalová
Analýza dostupnosti funkčných potravín v obchodných reťazcoch
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michaela Hatalová
Funkčné potraviny vo výžive ľudí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Hatalová
Fajčenie a užívanie alkoholu u študentov VŠ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Hatalová
Fajčenie a užívanie alkoholu u vybranej skupiny študentov VŠ
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Henczová
Analýza úrovne vedomostí vybranej časti populácie SR o osteoporóze a možných preventívnych opatreniach
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Hlavová
Antropometrické parametre a pohybová aktivita u študentov VŠ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Hlavová
Antropometrické parametre a pohybová aktivita u vybranej skupiny študentov VŠ
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Hoffejová
Analýza stravovacích zvyklostí a životného štýlu zdravotných sestier
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Hoffejová
Potravinové alergie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbara Horná
Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Katarína Horňáková
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov a laktózová intolerancia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Katarína Hrivňáková
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mgr. Klaudia Ilčíková
Vplyv nutričnej intervencie na vybrané biochemické parametre a telesnú hmotnosť
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jarmila Kabátová
Celiakia, jej skríning, diagnostika a možnosti individuálnej dietetickej liečby
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Aneta Karácsonyiová
Analýza konzumácie mlieka vybranej časti populácie SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Aneta Karácsonyiová
Význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive človeka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Katrenčíková
Účinok omega-3 mastných kyselín na patofyziologické parametre detí s depresívnou poruchou
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Klimešová
Výživa a výživové doplnky pri fitness a bodybuildingu
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Kmeťová, PhD.
Vzťah medzi antropometrickými parametrami, pohybovou aktivitou a stravovacími zvyklosťami u vybranej skupiny stredoškolákov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Eva Krajňáková
Analýza stravovacích zvyklostí a rizikových faktorov pri osteoporóze
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Krak
Vplyv balansovanej výživy na vybrané antropometrické parametre probandov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Krempaská
Vplyv výživy u pacientov s ochorením diabetes mellitus
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Kulifajová
Ovplyvniteľné faktory infarktu myokardu stravou
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ing. Martina Lahučká
Analýza konzumácie sacharidov vo vybranej časti populácie nitrianského a trenčianskoho regiónu
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ing. Martina Lahučká
Sacharidy a ich význam vo výžive človeka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Ledníková
Konzumácia čerstvého ovocia a surovej zeleniny v stravovaní onkologického pacienta
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Lehocká
Analýza stravovacích zvyklostí a telesnej stavby vybranej populácie stredoškolskej mládeže
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Majdanová
Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení vyskytujúcich sa u pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Mančík
Určenie korelácií medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Gabriel Mančík
Vzťah medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gabriel Mančík
Vzťah medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juliana Mareková
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emma Mária Matyášová
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Emma Mária Matyášová
Analýza stravovania a životného štýlu žien v období gravidity.
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Roman Mihok
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôl
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dana Mišíková
Analýza konzumácie funkčných potravín v SR
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Michaela Mokrá
Prevencia ochoreni obehovej sustavy adekvatnou vyzivou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Olexáková
Antioxidačná kapacita niektorých našich hrozien a vín
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Olexáková
Vplyv technologických postupov na obsah antioxidantov vo vínach
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Onderčinová
Vzťah medzi antropometrickými parametrami, stravovacími návykmi a telesnou aktivitou u vybranej časti vysokoškolskej populácie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Oravcová
Stravovacie zvyklosti detí vybraných materských škôl
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Hana Pompošová
Vplyv stravovacích zvyklostí, pohybovej aktivity a výživových doplnkov na redukciu telesnej hmotnosti
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Patrik Režo
Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Rozkopalová
Analýza stravovacích zvyklosti, antropometrických parametrov a výkonnosti u vybranej populácii študentov stredných škôl
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Zuzana Ružičková
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k telesnej stavbe, biochemickým a klinickým parametrom pacientov s pľúcnymi ochoreniami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Zuzana Ružičková
Analýza stravovacích zvyklostí vo vzťahu k telesnej stavbe, biochemickým a klinickým parametrom pacientov s pľúcnymi ochoreniami
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Rybanská
Analýza stravovacích návykov u vybranej skupiny detí školského veku v regióne Topoľčany
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Rybanská
Rozbor stravovacích návykov u vybranej skupiny detí školského veku v regióne Topoľčany
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivona Šimon
Analýza antropometrických parametrov a výkonnosti vo vzťahu k obezite vo vybranej časti žiakov základných a stredných škôl Nitrianskeho kraja
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivona Šimon
Analýza antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite vo vybraných častiach populácie SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Adrián Šipka
Analýza funkčných potravín na slovenskom trhu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Šovčíková
Obsah antioxidantov vo vybraných druhoch drobného ovocia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Šovčíková
Obsah antioxidantov vo vybraných druhoch nášho drobného ovocia
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Štrbková
Výživa a pohybová aktivita študentov VŠ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Štrbková
Výživa a pohybová aktivita vybranej skupiny študentov VŠ
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Taligová
Analýza diétnych systémov nemocníc SR a návrhy ich optimalizácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Taligová
Analýza diétnych systémov vybraných nemocníc SR
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miriama Tomková
Determinanty výživy vo vzťahu k výkonnosti u hádzanárov
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Tóthová
Antropometria a pohybová aktivita u študentov SŠ
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Tóthová
Antropometria a pohybová aktivita u vybranej skupiny študentov SŠ
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jovan Trenchovski
Analýza stravovacích zvyklostí vybranej časti populácie obyvateľov Macedónskej republiky
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Vojtek
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Natália Vojteková
Analýza ponuky rastlinných olejov na našom trhu a ich vplyv na spotrebiteľov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Tomáš Zabó
Analýza konzumácie výživových doplnkov vo vybranej časti populácie
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martina Žakarovská
Srvátkové bielkoviny a ich vplyv na zdravie človeka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Žákovičová
Fajčenie a konzumácia alkoholu u vybraných študentov stredných škôl
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Žákovičová
Fajčenie a užívanie alkoholu u študentov SŠ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná