Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identification number: 1321
University e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Human Nutrition (FAaFR)

     
Lesson     
Projects
     
Publications          
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSince
Until
1 Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health ProtectionVEGA zástupca
01/01/2010
12/31/2011
2 Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population healthM. Habánová
VEGA
riešiteľ
01/01/2014
12/31/2016
3 Develop advanced university textbook written, electronic and multimedia forms, including didactic resources on the topic "Human Nutrition and Nutritional Assessment" for students SUA and SB HP UVM in Kosice.KEGA
supervisor
01/01/2007
12/31/2009
4
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníKEGA zástupca vedúceho projektu01/01/2012
12/31/2014
5 Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesuM. Gažarová
Granty nadácií
riešiteľ
09/01/2018
11/30/2019
6J. Mrázová
KEGA
riešiteľ01/01/201912/31/2021
7 Implementation of innovative teaching methods and approaches to the educational process with emphasis on performance nutrition practice and implementation of nutritional counseling on the WebM. Gažarová
KEGA
zástupca
04/01/201512/31/2017
8
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachKEGA
zástupca vedúceho projektu
01/01/201012/31/2011
9
General calls
supervisor
07/01/2020
06/30/2024
10 The protective effect of Pleurotus ostreatus extract (Jacq., P.Kumm.) in chronic non-infectious diseases
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
supervisor
07/01/2019
06/30/2023
11 The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resourcesM. HabánováKEGA riešiteľ01/01/201612/20/2016
12 Vidiecka univerzita tretieho veku
OP Ľudské zdroje
gestor a lektor
08/19/2013
07/31/2015
13
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v KošiciachP. ChleboKEGA
vedúci projektu
01/01/200712/31/2009
14
VEGA
riešiteľ
01/01/2018
12/31/2022

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:completed
rejected