Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identifikační číslo: 1321
Univerzitní e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
     
Projekty
          Orgány     Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.2010
31.12.2011
2 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácieM. HabánováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2014
31.12.2016
3
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
K. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu01.01.201231.12.2014
4
Granty nadácií
riešiteľ
01.09.2018
30.11.2019
5 Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webeM. Gažarová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.04.201531.12.2017
6
 Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
7 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachK. Fatrcová ŠramkováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2010
31.12.2011
8 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neinfekčných ochoreniach
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2019
30.06.2023
9
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.06.2020
10
OP Ľudské zdroje
gestor a lektor19.08.201331.07.2015
11 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v KošiciachP. Chlebo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2007
31.12.2009
12 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach.P. Chlebo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
13 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2022
14 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojovM. Habánová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2016
20.12.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý