Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identification number: 1321
University e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications               

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1
 Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health ProtectionM. HabánováVEGA zástupca
01/01/2010
12/31/2011
2
 Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population healthM. HabánováVEGA
riešiteľ
01/01/2014
12/31/2016
3P. ChleboKEGA supervisor
01/01/2007
12/31/2009
4
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
KEGA
zástupca vedúceho projektu
01/01/2012
12/31/2014
5Granty nadácií
riešiteľ
09/01/2018
11/30/2019
6 Implementation of a modern innovative concept nutritional application into the students' learning process and the subsequent use of knowledge in practice
KEGA
riešiteľ01/01/2019
12/31/2021
7
KEGA
zástupca
04/01/2015
12/31/2017
8
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach
KEGA
zástupca vedúceho projektu
01/01/2010
12/31/2011
9P. Chlebo
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
supervisor06/01/2020
10
 The protective effect of Pleurotus ostreatus extract (Jacq., P.Kumm.) in chronic non-infectious diseases
P. Chlebo
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
supervisor
07/01/2019
06/30/2023
11
 The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources
M. HabánováKEGA
riešiteľ
01/01/2016
12/20/2016
12 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdroje
gestor a lektor
08/19/2013
07/31/2015
13
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach
KEGA vedúci projektu01/01/200712/31/2009
14
 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)VEGA
riešiteľ
01/01/2018
12/31/2022

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected