Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identifikační číslo: 1321
Univerzitní e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány          

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
GarantDruhOficiální roleOdkdy
Dokdy
1 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdraviaM. Habánová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.2010
31.12.2011
2
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
3 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2012
31.12.2014
4 Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu
Granty nadácií
riešiteľ
01.09.2018
30.11.2019
5
 Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.04.2015
31.12.2017
6J. Mrázová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
7 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachK. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu01.01.2010
31.12.2011
8 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neinfekčných ochoreniachP. ChleboAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVgarant01.07.2019
30.06.2023
9 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniachVšeobecné výzvygarant01.07.2020
30.06.2024
10
 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
gestor a lektor
19.08.2013
31.07.2015
11 Vybudovanie výskumného centra AgroBioTechOP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
19.04.2013
30.06.2015
12
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach
P. Chlebo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2007
31.12.2009
13KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
14
 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2022
15
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov
M. Habánová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2016
20.12.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý