Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identification number: 1321
University e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Human Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts     
     
Projects
     Publications
     
     Supervised theses
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health ProtectionVEGA
zástupca
01/01/2010
12/31/2011
2
 Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population healthM. Habánová
VEGA
riešiteľ
01/01/2014
12/31/2016
3P. ChleboKEGA supervisor01/01/200712/31/2009
4
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
K. Fatrcová Šramková
KEGA
zástupca vedúceho projektu01/01/201212/31/2014
5
Granty nadácií
riešiteľ
09/01/201811/30/2019
6
J. MrázováKEGA riešiteľ
01/01/2019
12/31/2021
7
M. GažarováKEGA
zástupca
04/01/2015
12/31/2017
8
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach
KEGA
zástupca vedúceho projektu
01/01/2010
12/31/2011
9 The protective effect of Pleurotus ostreatus extract (Jacq., P.Kumm.) in chronic non-communicable diseasesP. Chlebo
General calls
supervisor
07/01/2020
06/30/2024
10 The protective effect of Pleurotus ostreatus extract (Jacq., P.Kumm.) in chronic non-infectious diseases
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
supervisor
07/01/2019
06/30/2023
11
 The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources
M. Habánová
KEGA
riešiteľ
01/01/2016
12/20/2016
12OP Ľudské zdrojegestor a lektor
08/19/2013
07/31/2015
13
 Vybudovanie výskumného centra AgroBioTechĽ. Gurčík
OP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
04/19/2013
06/30/2015
14
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach
P. Chlebo
KEGA
vedúci projektu
01/01/200712/31/2009
15
VEGA riešiteľ01/01/2018
12/31/2022

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected