Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identifikačné číslo: 1321
Univerzitný e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

     
Výučba     
Projekty
     
          Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca01.01.201031.12.2011
2
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201431.12.2016
3
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová ŠramkováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúceho projektu01.01.2012
31.12.2014
4
 Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesuGranty nadácií
riešiteľ
01.09.2018
30.11.2019
5KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca
01.04.2015
31.12.2017
6
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201931.12.2021
7
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2010
31.12.2011
8 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neinfekčných ochoreniachP. Chlebo
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2019
30.06.2023
9
 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniach
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.06.2020
10 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
gestor a lektor19.08.2013
31.07.2015
11 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v KošiciachKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)vedúci projektu01.01.200731.12.2009
12
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200731.12.2009
13 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)J. LidikováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2018
31.12.2022
14
 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.201620.12.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý