Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Identifikačné číslo: 1321
Univerzitný e-mail: peter.chlebo [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty
     
Výučba     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
M. Habánová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.2010
31.12.2011
2
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
3 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochoreníK. Fatrcová ŠramkováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2012
31.12.2014
4
Granty nadácií
riešiteľ01.09.201830.11.2019
5 Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webeM. Gažarová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.04.2015
31.12.2017
6
 Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxiJ. MrázováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
7
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2010
31.12.2011
8
 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neinfekčných ochoreniach
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2019
30.06.2023
9
P. Chlebo
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2020
30.06.2024
10
 Vidiecka univerzita tretieho vekuOP Ľudské zdroje
gestor a lektor
19.08.2013
31.07.2015
11Ľ. GurčíkOP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
19.04.2013
30.06.2015
12
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach
P. Chlebo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2007
31.12.2009
13P. Chlebo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2007
31.12.2009
14 Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)J. LidikováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2022
15 Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojovKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2016
20.12.2016

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý