Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Identification number: 1323
University e-mail: lucia.palsova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Law (FESRD)

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Soňa Áčová
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Áčová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Arpáš
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2012
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Baráthová
Využitie prírodných zdrojov na podnikanie v cestovnom ruchu na území Zoborských vrchov
April 2016Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Bekényiová
Komparácia prístupov vybraných krajín k regionálnej politike EÚ v oblasti štrukturálnych fondov
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Samuel Belej
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Mária Billíková
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Blaščáková
Zelená ekonomika ekosystémových služieb prírodných zdrojov vidieckej krajiny v obci Považany
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Buček
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Budzeľová
Možnosti využitia geotermálnej energie v cestovnom ruchu MAS Termál
April 2016
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Ciglanová
Možnosti ekoturistiky v rozvoji zelenej ekonomiky v meste Banská Štiavnica
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tünde Cseri Horváthová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lívia Čuchtová
Využívanie geotermálnej energie v Prešovskom samosprávnom kraji
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Čvapková
Komparácia právnej úpravy ochrany ovzdušia v Českej a Slovenskej republike
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radka Deliová
Úloha poľnohospodárstva v mikroregióne Pod Pánskym dielom
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Deszat
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktor Deszat
Úloha poľnohospodárstva v mikroregióne Dvory a okolie - združenie obcí
May 2012Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Dobiáš
Možnosti podnikateľa vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu v Nitrianskom kraji
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Dubovcová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dunda
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti športovo – oddychových zón
May 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Vladislav Fedorov
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
April 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alena Filipová
Obec a ochrana životného prostredia z pohľadu práva
May 2011Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Gajdoš
Podnikateľ a ochrana pracovného prostredia v konkrétnom regióne
April 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Galganová
Regionálny rozvoj v kontexte stratégie „Európa 2020“
May 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jela Galková
Úloha poľnohospodárstva v rozvoji mikroregiónu Cedron
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Garčár
Možnosti konkrétneho podnikateľa pri implementácií zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
May 2012
Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Sara Gattellaro
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
May 2021Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Gatyášová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Valér Grman
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
May 2021
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Gróf
New Possibilities in Diversification of Agricultural Activities in Slovak Republic
April 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Herinková
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
April 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dajana Hubinová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dajana Hubinová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hupková
Organisation as a Subject of Environmental Law
April 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Hupková
The third sector as a subject of environmental law
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Hurajtová
Komparácia právnej úpravy chemických látok a výrobkov vo vybraných krajinách EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Jakubová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Jančovičová
The municipality as a subject in the environmental law in the area of the waste
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Barbora Jánošková
The role of agriculture in territorial identity of concrete microregion
September 2011
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Jarolínová
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti separovania komunálnych odpadov
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Kiková
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2019Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kokošková
Možnosti obce Lipová v oblasti biologicky rozložiteľného odpadu
April 2019Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karolína Koldeová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
June 2017
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kollárová
Možnosti separovaného zberu odpadu v obci Výčapy-Opatovce
April 2013
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Kollárová
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti separovaného zberu odpadu
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Kovácsová
Nové príležitosti na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností v okrese Levice
April 2020Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Krivačková
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
April 2018Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Krupka
Electromobility-ecological transport as one of the objectives of the EU Horizon 2020
May 2017
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Kubelková
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
May 2014Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Kuljovská
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
April 2011
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Lachká
Využitie geotermálnej energie vo vybranom regióne
April 2011Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Lörinczová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
May 2014
Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ivana Magyarová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2021Displaying the final thesis
54.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Zina Machničová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
September 2023Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Implementation of the LEADER approach in LAG Association of Microregion Svornosť
May 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
The role of agriculture in relation to Local Authorities in microregion Svornosť
May 2011
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Beata Martišková
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
June 2017Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Bc. Ina Melišková, PhD.
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ
September 2019
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zdenka Miavcová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2011Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Júlia Mičúneková
Právo na informácie v rámci spotrebiteľskej politiky na Slovensku
May 2011
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Michalovičová
Protection of Air Focused on the Largest Polluters in Nitra Self-Governing Region
May 2017
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Mikulová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
May 2013
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Milkina
Úloha tretieho sektora pri podpore komunitou podporovaného poľnohospodárstva
April 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Mladý
Komparácia právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a v Rakúsku
May 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Nagyová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Imrich Oláh
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Raphael Olaniyi
Držba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidieka
September 2023
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Bekhzod Olimov
Possibilities of further development of renewable energy sources in Uzbekistan
April 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Ostertág
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2012Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Palíková
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Pecko
Podnikateľ a ochrana pracovného prostredia v konkrétnom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michaela Pekárová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
May 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Piktor
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Farangis Rahmonova
Wind energy as an alternative energy source in Slovak Republic
May 2017
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Regulová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v Národnom parku Poloniny
April 2014Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Rišková
Obec Baškovce ako subjekt práva životného prostredia v oblasti bioenergetiky
April 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Dušan Sabo
Občianska participácia vo vybranej samospráve
May 2019
Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kristína Salgóová
Rozvoj cestovného ruchu z pohľadu právnej úpravy na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adela Sekáčová
Obec a ochrana životného prostredia
April 2011
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Sentešová
Podnikateľ a ochrana životného prostredia z pohľadu práva
June 2011
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Sirotňák
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2012Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Šedovič
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
May 2019Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Natália Šeffer
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na príklade Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA
June 2017
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Šimiková
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
April 2012
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Švedová
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
April 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Trnková
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
April 2014Displaying the final thesis
87.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Juraj Vávrik
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
April 2020
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Višňovská
Komparácia právnych a finančných aspektov využívania slnečnej energie v Českej a Slovenskej republike
May 2012
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Vivodíková
Komparácia právnej úpravy ovzdušia v SR a ČR
May 2014
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Richard Vnučko
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
May 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Výberová
Možnosti podnikateľa pri zhodnocovaní odpadu v bioplynovej stanici v meste Šurany
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress