Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Identifikačné číslo: 1323
Univerzitný e-mail: lucia.palsova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Áčová
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Áčová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Arpáš
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Baráthová
Využitie prírodných zdrojov na podnikanie v cestovnom ruchu na území Zoborských vrchov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Bekényiová
Komparácia prístupov vybraných krajín k regionálnej politike EÚ v oblasti štrukturálnych fondov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Belej
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Mária Billíková
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Blaščáková
Zelená ekonomika ekosystémových služieb prírodných zdrojov vidieckej krajiny v obci Považany
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Buček
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Budzeľová
Možnosti využitia geotermálnej energie v cestovnom ruchu MAS Termál
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ciglanová
Možnosti ekoturistiky v rozvoji zelenej ekonomiky v meste Banská Štiavnica
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tünde Cseri Horváthová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Čuchtová
Využívanie geotermálnej energie v Prešovskom samosprávnom kraji
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Čvapková
Komparácia právnej úpravy ochrany ovzdušia v Českej a Slovenskej republike
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Deliová
Úloha poľnohospodárstva v mikroregióne Pod Pánskym dielom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Deszat
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Deszat
Úloha poľnohospodárstva v mikroregióne Dvory a okolie - združenie obcí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dobiáš
Možnosti podnikateľa vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu v Nitrianskom kraji
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Dubovcová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Dunda
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti športovo – oddychových zón
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Vladislav Fedorov
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Filipová
Obec a ochrana životného prostredia z pohľadu práva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Gajdoš
Podnikateľ a ochrana pracovného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Galganová
Regionálny rozvoj v kontexte stratégie „Európa 2020“
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jela Galková
Úloha poľnohospodárstva v rozvoji mikroregiónu Cedron
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Garčár
Možnosti konkrétneho podnikateľa pri implementácií zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Sara Gattellaro
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Gatyášová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Valér Grman
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Gróf
New Possibilities in Diversification of Agricultural Activities in Slovak Republic
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Herinková
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dajana Hubinová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dajana Hubinová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Hupková
Organisation as a Subject of Environmental Law
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Hupková
The third sector as a subject of environmental law
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Hurajtová
Komparácia právnej úpravy chemických látok a výrobkov vo vybraných krajinách EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Jakubová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Jančovičová
The municipality as a subject in the environmental law in the area of the waste
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Barbora Jánošková
The role of agriculture in territorial identity of concrete microregion
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Jarolínová
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti separovania komunálnych odpadov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Kiková
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kokošková
Možnosti obce Lipová v oblasti biologicky rozložiteľného odpadu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karolína Koldeová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kollárová
Možnosti separovaného zberu odpadu v obci Výčapy-Opatovce
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kollárová
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti separovaného zberu odpadu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Kovácsová
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Krivačková
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Krupka
Electromobility-ecological transport as one of the objectives of the EU Horizon 2020
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Kubelková
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudmila Kuljovská
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Lachká
Využitie geotermálnej energie vo vybranom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Lörinczová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivana Magyarová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Implementation of the LEADER approach in LAG Association of Microregion Svornosť
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
The role of agriculture in relation to Local Authorities in microregion Svornosť
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Beata Martišková
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Bc. Ina Melišková, PhD.
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Miavcová
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Mičúneková
Právo na informácie v rámci spotrebiteľskej politiky na Slovensku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Michalovičová
Protection of Air Focused on the Largest Polluters in Nitra Self-Governing Region
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Mikulová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Milkina
Úloha tretieho sektora pri podpore komunitou podporovaného poľnohospodárstva
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Mladý
Komparácia právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a v Rakúsku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Nagyová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Imrich Oláh
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Raphael Olaniyi
Držba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidieka
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bekhzod Olimov
Possibilities of further development of renewable energy sources in Uzbekistan
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Ostertág
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Palíková
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Pecko
Podnikateľ a ochrana pracovného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michaela Pekárová
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Piktor
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Farangis Rahmonova
Wind energy as an alternative energy source in Slovak Republic
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Regulová
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v Národnom parku Poloniny
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Rišková
Obec Baškovce ako subjekt práva životného prostredia v oblasti bioenergetiky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dušan Sabo
Občianska participácia vo vybranej samospráve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kristína Salgóová
Rozvoj cestovného ruchu z pohľadu právnej úpravy na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adela Sekáčová
Obec a ochrana životného prostredia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Sentešová
Podnikateľ a ochrana životného prostredia z pohľadu práva
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Sirotňák
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Šedovič
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Šeffer
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na príklade Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Šimiková
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Švedová
Obec a ochrana životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Trnková
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Juraj Vávrik
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Višňovská
Komparácia právnych a finančných aspektov využívania slnečnej energie v Českej a Slovenskej republike
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Vivodíková
Komparácia právnej úpravy ovzdušia v SR a ČR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Richard Vnučko
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Výberová
Možnosti podnikateľa pri zhodnocovaní odpadu v bioplynovej stanici v meste Šurany
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná