Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Identifikační číslo: 1323
Univerzitní e-mail: lucia.palsova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využívanie geotermálnej energie v Prešovskom samosprávnom kraji
Autor: Ing. Lívia Čuchtová
Pracoviště: Katedra práva (FEŠRR)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Oponent:Ing. Milan Švec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využívanie geotermálnej energie v Prešovskom samosprávnom kraji
Abstrakt:Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je jednou z ciest chápania ochrany prírody ako celku a poskytnutia perspektívy udržateľného rozvoja spoločnosti. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť možnosti Slovenska v oblasti starostlivosti a ochrany životného prostredia so zameraním sa na geotermálnu energiu. Taktiež poukázať na potrebu racionalizácie spotreby energie, význam geotermálnej energie, jej prínosy a bariéry a možnosti jej využitia. Vlastná práca je zameraná na Prešovský samosprávny kraj, zaoberá sa výskytom geotermálnych zdrojov využívaných na rekreačné účely v tomto kraji. Taktiež je tu spomenutá právna úprava geotermálnej energie a jej možnosti financovania a podpory. Táto práca by mala vzbudiť aj väčší záujem o geotermálnu energiu, a tým prispieť k jej širšiemu využívaniu v Prešovskom samosprávnom kraji a k rozvoju cestovného ruchu. Ako príklad môžeme uviesť nový projekt na tomto území v podobe vybudovaného aquaparku s termálnou vodou. Podobné zariadenie sa v tejto oblasti nenachádza a môže výrazne zvýšiť popularitu a atraktívnosť tohto regiónu. Kľúčové slová: obnoviteľné zdroje energie, geotermálna energia, Prešovský samosprávny kraj, cestovný ruch
Klíčová slova:obnoviteľné zdroje energie, geotermálna energia, cestovný ruch

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně