Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Macák, PhD.
Identifikační číslo: 1325
Univerzitní e-mail: miroslav.macak [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Absolvent     Výuka
     
Závěrečná práce     
          Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.Stav
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominika Babušeková
Vplyv pôsobenia riadeného pohybu strojov po poli na infiltračnú schopnosť pôdy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Barát, PhD.
Hodnotenie rôznych spôsobov navigácie a riadenia strojov v rastlinnej výrobe.
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Belan
Posúdenie vplyvu zhutnenia pôdy na jej infiltračnú schopnosť
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sinaissire Péricles Phidias Boudarigui
Geografické zameranie výmery poľnohospodárskeho pozemku s využitím rôznych korekčných signálov a porovnanie ich presnosti
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce je odevzdánaDP
Autor: Bc. Adrián Celleng
Zavedenie efektívnej sústavy systému auditov v podniku
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Civáň
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov peliet na základe vybraných fyzikálno - mechanických vlastností
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Ďurina
Porovnanie vplyvu rôznych druhov riadenia obilného kombajnu na jeho výkonnosť
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Vladimír Gablovič
Modernizácia energetického zariadenia v oceliarskom podniku
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Gális
Porovnanie energetickej náročnosti výroby tuhých biopalív
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Andrej Habovčík
Využitie navigačných systémov pri sejbe hustosiatych a širokoriadkových plodín
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Haburová
Charakteristika vybraných vonkajších ukazovateľov kvality zrnín
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Halaji
Stanovenie výkonnosti obilného kombajnu a porovnanie jeho ekonomických ukazovateľov návratnosti
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Halmeš
Solárne systémy a ich využitie v domácnostiach
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrej Humeňanský
Inovačné trendy v poľnohospodárskej doprave z hľadiska jej efektívnosti
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michal Chovan
Presnosť riadenia strojovej súpravy pri sejbe kukurice
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Chreno
Efektívne využitie satelitných navigačných systémov v operáciách rastlinnej výroby
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Ivan
Posúdenie kvality práce navigačného zariadenia pracujúceho na báze smartfónu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Pavol Jančo
Fyzikálno mechanické vlastnosti tuhých biopalív
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Tomáš Jezso
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Jurištová
Posúdenie rôznych faktorov na ekonomickú prevádzku nákladného automobilu
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Richard Klinka
Hodnotenie rozhadzovačov tuhých priemyselných hnojív pomocou metódy multikriteriálnej analýzy
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Viktor Kollár
Analýza strojov na zber rýchlorastúcich drevín
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Komžík
Vplyv elektrických veličín na mechanické vlastnosti krokových motorov
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Róbert Kóňa
Rozdelenie a porovnanie rôznych druhov briketovacích a peletovacích lisov na biomasu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Kopáč
Možnosti využitia biomasy v Slovenskej republike
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Marek Kostoláni
Porovnanie rôznych systémov regulácie flotačného tlaku v pneumatike
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Bc. Daniel Kovács
Využitie biomasy na energetické účely v poľnohospodárstve
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Koval
Analýza predajnosti informačných a riadiacich systémov poľnohospodárskej techniky vo vybranom podniku
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Matej Krajanec
Analýza bezpečnosti vybranej skupiny poľnohospodárskych strojov v prevádzkových podmienkach
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Matej Krajanec
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Krajčo
Kvalita výrobného procesu pri výrobe brikiet z biomasy
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Miroslav Krajčovič
Hodnotenie vplyvu presnosti satelitnej navigácie na plošnú výkonnosť strojovej súpravy
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Natália Križanová
Analýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SR
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Kyselica
Prevádzkové overovanie mechanického drvenia biomasy pre bioplynové zariadenie
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Martin Lauko
Analýza využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Lauko
Posúdenie rentability technologického postupu pestovania vybranej rýchlorastúcej dreviny
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ladislav Lazo
Prekážky vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ladislav Lazo
Prekážky vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Lopašovský
Posúdenie vplyvu závitovkových dávkovacích ústrojenstiev na poškodenie priemyselných hnojív
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Lőrincz
Rozdelenie a charakteristika energetických kotlov na spaľovanie tuhej biomasy
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce je odevzdána
DPAutor: Bc. Adam Lukáč
Analýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiach
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Adam Lukáč
Inovačné prvky v konštrukcii adaptérov na zber kukuričných šúľkov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matej Macák
Porovnanie vplyvu traktora s kolesovým a pásovým podvozkom na veľkosť zhutnenia pôdy
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matej Macák
Vplyv riadeného pohybu strojov na zhutnenie pôdy
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Sergej Marjanović
Degradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jaroslav Mašír
Analýza množstva pozberových zvyškov pomocou digitálneho spracovania obrazu
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jaroslav Mašír
Vplyv presnosti navigácie strojovej súpravy na kvalitu aplikácie priemyselných hnojív
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Mládek
Kvantitatívne parametre energetických plodín
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Ľubomíra Mokráňová
Inovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matúš Mrva
Konštrukcia leteckého modelu pre snímanie porastu v poľnohospodárstve
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Radoslav Ollík
Fyzikálno-mechanické vlastnosti tuhých priemyselných hnojív a spôsoby ich merania
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Peter Ondrejka
Analýza rizika pri prevádzkovaní a údržbe priemyselného parku
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Andrej Paučír
Porovnanie účinku rôznych druhov tuhých priemyselných hnojív na uvoľňovanie emisií NOx z pôdy
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Marianna Paulíková
Porovnanie oteruvzdornosti prilovaných a granulovaných tuhých priemyselných hnojív
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Paulík
Porovnanie rôznych metód zisťovania granulometrického zloženia tuhých priemyselných hnojív
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erik Paxner
Posúdenie efektívnosti nákladnej dopravy vo vybranom podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Dávid Pizovka
Porovnanie vybraných technológií pestovania tekvice
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Miloš Sátora
Hodnotenie kvality aplikácie odstredivého rozhadzovača tuhých priemyselných hnojív
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miloš Sátora
Metódy hodnotenia kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Sedlák
Návrh rekonštrukcie automatického ovládacieho systému zariadenia na meranie pevnostných vlastností materiálov
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Tomáš Siklenka
Analýza charakteristík porastu v systéme CTF
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Siklenka
Konštrukcia a princípy funkcie automatických navigačných systémov používaných v traktoroch
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Štefan Sirota
Ekonomické zhodnotenie využitia satelitného navigačného systému
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce je odevzdána
DP
Autor: Bc. Karol Struhár
Analýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutnenia
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Karol Struhár
Geografický satelitný navigačný prístroj a možnosti jeho využitia v poľnohospodárstve
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Ján Svitka
Inovačné prvky v konštrukcii obilných kombajnov
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ján Svitka
Vplyv použitia prekladacích vozov na výkonnosť obilného kombajnu
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ľuboš Szabo
Využitie IKT v poľnohospodárskej technike
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je odevzdána
BP
Autor: Michaela Szíjjártóová
Špecifické aspekty výrobného systému pestovania kukurice na osivo
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mário Šabík
Posúdenie efektívnosti traktorovej a automobilovej dopravy pre poľnohospodársky podnik
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Matúš Ščasný
Stanovenie výkonnosti obilného kombajnu a porovnanie jeho ekonomických ukazovateľov návratnosti
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Matúš Ščasný
Stanovenie výkonnosti obilného kombajnu a porovnanie jeho ekonomických ukazovateľov návratnosti
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matúš Šedina
Analýza bezpečnostného rizika strojov na dezintegráciu fytomasy a dendromasy
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Šedina
Analýza rizika pri preprave obilného kombajnu po pozemných komunikáciách
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Patrik Šimunek
Efektívnosť zberu a dopravy balíkov slamy
březen 2019
Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Juraj Števiar
Sledovanie oteruvzdornosti vybraných tuhých biopalív
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Šupka
Hodnotenie ekonomickej návratnosti vybranej poľnohospodárskej strojovej techniky
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Erik Titko
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Norbert Tóth
Porovnanie výkonnosti traktorovej a nákladnej dopravy počas zberových prác
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Marián Turošík
Možnosti zvyšovania výkonnosti obilného kombajnu na základe prevádzkových ukazovateľov
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľubomír Tvrdík
Porovnanie výkonnosti pracovnej súpravy s využitím rôznych úrovní automatického riadenia
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Ľubomír Tvrdík
Vplyv elektrického vedenia vysokého napätia na presnosť riadenia strojovej súpravy pomocou automatického satelitného navigačného systému
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Urban
Analýza vplyvu svahového vyrovnávania na výkonnosť obilného kombajnu
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Vaispacher
Hodnotenie kvality práce automatického navigačného systému
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Patrícia Valentínyová
Špecifické aspekty výrobného systému pestovania tekvice
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Patrik Vojtek
Porovnanie vplyvu rôznych technológií obrábania pôdy na uvoľňovanie emisií CO2 do atmosféry
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
87.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Tadeáš Samuel Zelenka
Hodnotenie kvality obrábania pôdy pri vybraných strojoch bez obracania brázdového odvalu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
88.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Tadeáš Samuel Zelenka
Využitie rôznych spôsobov hnojenia pod pätu pri sejbe vybraných plodín
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována