Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Identifikační číslo: 1327
Univerzitní e-mail: jan.horak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty     
     
Výuka
     
     
Projekty
     Publikace          Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Analýza dôvodov oneskoreného hydralulického nasýtenia vrchnej vrstvy pôdy (Haplic Luvisol) obrábaných redukovanou orbou v porovnaní s konvenčnou orbou
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
22.03.201822.05.2018
2
J. HorákVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2012
31.12.2014
3
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
26.03.2012
25.03.2016
4 Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstvaJ. Horák
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.07.2020
30.06.2024
5VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
31.12.2024
6
 Dusíkom obohatené biouhlie kombinované s kompostom - výhody pre pôdu v podmienkach klimatickej zmenyJ. HorákMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
23.10.2014
13.01.2015
7
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ
01.07.201530.06.2019
8 EIT Climate-KIC in SlovakiaHorizont 2020 odborný garant12.01.2020
31.01.2020
9 Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzityAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2016
30.06.2020
10
 Environmentálne benefity aplikácie biouhlia do pôdy (Orthic Luvisol)
J. Horák
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
03.03.201529.05.2015
11 Hodnotenie fyzikálnej kvality poľnohospodárskych piesočnato-hlinitých Orthic Luvisoli pomocou hydrofyzikiálnych pôdnych parametrov a agro-hydrologyckého modelu SWAPJ. HorákMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant07.03.201407.06.2014
12
 Implementácia platformy pre podporu otvoreného publikovania ako nástroj na zlepšenie vizibility a kredibility študijných odborov záhradníctva a krajinárstvaJ. Horák
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.03.2020
31.12.2022
13 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
OP Kvalita životného prostredia
projektový manažér
01.11.2019
30.06.2021
14J. HorákVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2016
31.12.2018
15
 Vplyv biouhlia na fyzikálne vlastnosti a emisie skleníkových plynov z orných pôd
J. HorákMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant13.08.2013
08.11.2013
16
 Vplyv biouhlia na transport a retenciu vody v poľnohospodársky využívanej pôdeVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2015
31.12.2017

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý