Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikačné číslo: 1329
Univerzitný e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

     Výučba
     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Anna Brožová
Elektronické učebné texty "Základy informatiky a počítačových sietí"
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Róbert Bučko
Bezpečnosť počítačových sietí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Buranský
Návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Butko
Využívanie informačných a komunikačných technológií v riadení reklamnej agentúry
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Fidrich
Podiel IKT na riešení bezpečnosti podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Fidrich
Výber IT riešení na základe požiadaviek zákazníka
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Galba
Inovácia počítačovej siete podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Henrich Gerát
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrich Gerát
Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Hrnčár
Techniky content marketingu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Komárek
Sieťová infraštruktúra
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Koňarčík
Návrh servera pre malú firmu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Konštiak
Analýza nástrojov na tvorbu web stránok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Kružlic
Inovácia počítačovej siete podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šimon Kružlic
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Lukáš Kukla
Akademické dátové siete v Európe
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lukáš Kukla
Akademické dátové siete v Európe
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Kuruc
Zvýšenie efektívnosti šírenia a zdieľania vnútropodnikových informácií
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jakub Lacina
Analýza štatistík návštevnosti za účelom optimalizácie webového prostredia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lipovský
Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry z pohľadu IT ako služby
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Líška
Nástroje pre tvorbu web stránok a web aplikácií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Lőbb
Analýza systémov pre správu obsahu webu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mančuška
Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dana Matějíčková
Zavedenie elektronických petícií na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Melenec
Analýza a výber nástrojov na tvorbu web stránok a web aplikácií
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Michal Mikuš
Nástroje online marketingu vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Minár
Web content management system a maximálne možnosti jeho využitia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miloš Mladý
Podpora podnikových procesov prostredníctvom IT
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Mulinka
Komplexný návrh počítačovej siete podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Pustai
Komplexný návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Pustai
Zabezpečenie podnikových počítačových sietí
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Putirka
Inovácia počítačovej siete podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Sýkora
Návrh web aplikácie na monitorovanie pohybu skladových položiek vo výrobnom procese
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Denis Šinko
Využiteľnosť dostupných finančných ukazovateľov podniku pomocou web stránok
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Takáč
Návrh komplexného riešenia kamerového a zabezpečovacieho systému pre výrobno-technický objekt
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Tonhauser
Tvorba web stránok
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Kristián Tonhauser
Web content management system a možnosti jeho využitia v konkrétnom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristián Tonhauser
Web content management system a možnosti jeho využitia v konkrétnom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Denis Vadkerti
Systémy pre správu obsahu webu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rudolf Vidlička
Tvorba web aplikácií pre podporu výroby v podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Žigo
Web content management systém a možnosti jeho využitia vo výrobnom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná