Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comprehensive proposal for the computer network of a medium sized company
Written by (author): Ing. Peter Pustai
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplexný návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu (firmu s troma dislokovanými pracoviskami o veľkosti 150 pracovných staníc). Na základe prehľadu disponibilných technológií a základných potrieb firmy (vysoká spoľahlivosť, kompletné monitorovanie celej siete, vlastný SMB/FTP server a Apache/Mysql/php server. Pri návrhu bude prihliadané na čo najlepší pomer cena, spoľahlivosť, výkon, preto sme sa rozhodli ako hlavné prvky siete použiť sieťové zariadenia od firmy Mikrotik, pracujúce na ich routrovacom operačnom systéme Router OS. Návrh počítačovej siete obsahuje kompletnú štruktúru siete od výberu technológie, vhodných komponentov, vrátane serverovej základne, operačného systému servera až po zabezpečenie siete. Práca sa zároveň zaoberá popisom charakteristík použitých komponentov a vzájomného pospájania jednotlivých sieťových prvkov.
Key words:Mikrotik, router, switch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited