Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creating web pages
Written by (author): Ing. Kristián Tonhauser
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba web stránok
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na tvorbu web stránok. Práca je zložená z dvoch častí z teoretickej a praktickej. Teoretická časť sa zaoberá problematikou tvorby web stránok v ktorej budú prebraté metódy tvorby, ďalej bude prebratý úvod do webdizajnu, značkovacie jazyky a redakčné systémy. Praktická časť sa skladá z dvoch častí. Prvá je analýza statických a dynamických webstránok, porovnanie ich vlastností, funkčnosti, dizajnu a zdrojového kódu. Druhá časť je návrh jednoduchej webstránky pre firmu Kpromotion s.r.o. pri ktorej bude dôraz kladený na jednoduchosť, moderné prevedenie a jednoduchú rozšíriteľnosť do budúcna. Stránka bude zhotovená v jazyku HTML a CSS a bude navrhnutý optimálny webdizajn.
Key words:Internet, WWW, HTML, CSS, Webdizajn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited