Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The role of IKT in solving security of company
Written by (author): Ing. Pavol Fidrich
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podiel IKT na riešení bezpečnosti podniku
Summary:Informačné a komunikačné technológie prinášajú so sebou zmeny, ktoré menia od základu naše pohľady na okolitý svet. Informačné a komunikačné technológie sa stali našim každodenným pomocníkom, na zvládnutie princípov počítačového spracovania informácií sa stávajú nevyhnutnosťou. Nevyhnutnosťou je aj napredovanie v bezpečnosti IKT, pretože nechránená alebo slabo zabezpečená organizácia proti špionáži je ľahkým cieľom hackarov. Najbežnejšia ochrana je pomocou rôznych antivírusov, ktoré bojujú s vírusmi a najrôznejšími hrozbami, ktoré napádajú IKT. Najchránenejším subjektom v IKT je samotná informácia, pretože závislosť dnešnej doby od informácií je nesmierne veľká. Správna informácia v nesprávnych rukách môže napáchať nesmiernu škodu.
Key words:Informačné a komunikačné technológie, Hacker, Antivírus, Informácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited