Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of innovations and computer network development in company
Written by (author): Ing. Šimon Kružlic
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podniku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybranej spoločnosti, ktorá poskytuje internetové služby. Hlavným cieľom je analýza spoločnosti, ktorá je potrebná pri navrhnutí základu pre ďalšiu inováciu a rozvoj existujúcej sieťovej infraštruktúry. V prvej časti práce je vypracovaný prehľad disponibilných technológií, aktívnych i pasívnych prvkov siete so zameraním na možné použitie v konkrétnom podniku. Skúmaná spoločnosť bude analyzovaná v konkrétnom geografickom celku, kde budú rozobraté poskytované služby spoločnosti, konkurenčné spoločnosti, pokryté a nepokryté časti obce službami, ktoré poskytuje táto spoločnosť a existujúca sieťová infraštruktúra, kde budú zhodnotené výhody a nevýhody. Na základe výsledkov analýzy bude navrhnuté najvhodnejšie riešenie pre spoločnosť z hľadiska inovácie a rozvoja.
Key words:počítačová sieť, poskytovateľ internetového pripojenia,, sieťová infraštruktúra, LAN, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited