Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Complex design of computer network company
Written by (author): Ing. Marián Mulinka
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplexný návrh počítačovej siete podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá komplexným návrhom počítačovej siete pre spoločnosť Bonar a.s.. Prioritným cieľom práce je zistiť súčasný stav počítačovej siete spoločnosti, popísať teoretické východiská týkajúce sa zadanej témy a na základe nich navrhnúť čo najlepšie možné riešenie na zefektívnenie počítačovej siete spoločnosti. Riešenie bude taktiež obsahovať zabezpečenie siete. Z toho vyplýva potreba identifikovania nedostatkov, ktoré sa nachádzajú v súčasnej počítačovej sieti a ich následné odstránenie v návrhu riešenia. Pri spracovaní návrhu bude dôležité, aby boli dodržané príslušné normy. Taktiež podstatným faktorom je zohľadnenie potrieb spoločnosti a ich zosúladenie s primeranými finančnými možnosťami zriaďovateľa.
Key words:návrh, LAN, počítačová sieť, bezpečnosť siete, komponent

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited