Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security of computer networks
Written by (author): Ing. Róbert Bučko
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť počítačových sietí
Summary:V bakalárskej práci sme sa zaoberali problematikou zabezpečenia počítačových sietí. Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať bezpečnostné postupy a technológie používané pri tvorbe a prevádzke počítačových sietí. Popis jednotlivých bezpečnostných technológií na fyzickej a softvérovej úrovni a ich použitie v praxi. Ďalej sme sa zaoberali ochranou proti strate údajov, čo zahŕňa v sebe zálohovacie zariadenia a prístroje proti výpadku elektriny. Dôležité je uvedomenie si akým hrozbám sú naše siete vystavené a navrhnúť správne opatrenia , ktorými je možné tieto hrozby minimalizovať a eliminovať.
Key words:bezpečnosť siete, hrozby, bezpečnostné postupy a technológie, ochrana pred stratou údajov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited