Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Infrastructure of a network
Written by (author): Bc. Tomáš Komárek
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Oláhová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sieťová infraštruktúra
Summary:KOMÁREK, Tomáš: Sieťová infraštruktúra. (Bakalárska práca) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Vedúci práce RNDr. Darina Tóthová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v odbore Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike, Nitra 2017. Predmetom bakalárskej práce je objasniť problematiku počítačových sietí a implementovať získané poznatky o sieťovej infraštruktúre pre modernizáciu stredne veľkej firmy PORTAS. Výsledkom práce je bezpečná a priepustná sieťová infraštruktúra, ktorá spĺňa potreby firmy a ponúka aj možnosti rozšírenia do budúcnosti. Na splnenie požiadaviek z hľadiska zamerania firmy sme pri tvorbe sieťovej infraštruktúry použili modernú technológiu Kerio control.
Key words:bezpečnosť, sieťová infraštruktúra, počítačová sieť, sieťové prvky, priepustnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited