Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate computer network security
Written by (author): Ing. Peter Pustai
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečenie podnikových počítačových sietí
Summary:V tejto práci poukazujeme na aktuálne hrozby a spôsoby narušenia ochrany podnikových počítačových sietí. Zameriavame sa na analýzu možných ohrození, ktorým musia počítačové siete čeliť a na postupy, ktoré dokážu veľmi výraznou mierou toto ohrozenie minimalizovať. V práci sa venujeme využitiu bezpečnostných technológií a postupov pre zabezpečenie počítačovej siete, a tak isto nemenej významnému fyzickému zabezpečeniu. Poukazujeme na reálne hrozby a postupy, ktoré sa v praxi využívajú na získanie informácií potrebných pre vedenie útoku alebo neoprávneného vniknutia do počítačovej siete za účelom získania citlivých informácií. Následne sa zameriavame na odporúčané postupy tvorby zabezpečenia počítačovej siete, tvorby bezpečnostnej politiky, kde využijeme overené postupy vychádzajúce z odporúčaní svetovo uznávaných bezpečnostných agentúr, akými sú SANS, CERT alebo CIS. Po zanalyzovaní odporúčaných zásad a postupov pristupujeme ku konkrétnym bezpečnostným návrhom, ktoré nám pomáhajú minimalizovať bezpečnostné riziko. V závere práce získané poznatky transformujeme do podoby modelového návrhu zabezpečenia počítačovej siete podniku, v ktorom využijeme viaceré postupy zabezpečenia, ktoré sme v predchádzajúcich kapitolách práce analyzovali.
Key words:bezpečnosť, útok, sieť, server, zraniteľnosť, firewall

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited