Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of the Computer Network for the Midsize Company
Written by (author): Bc. Lukáš Buranský
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Oláhová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh počítačovej siete pre stredne veľkú firmu
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete vo vybranej firme. V prvej časti práce sa venujeme problematike počítačových sietí všeobecne a získaniu prehľadu z oblasti budovania počítačových sietí. V praktickej časti sa venujeme návrhu počítačovej siete pre vybraný podnik a obsahuje analýzu súčasnej počítačovej siete, výber novej sieťovej technológie, výber vhodných sieťových prvkov a prepojenie týchto prvkov. V závere práce je spracovaná finančná analýza návrhu.
Key words:návrh, počítačová sieť, hardvér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited