Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Enterprise network innovation
Written by (author): Ing. Juraj Galba
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácia počítačovej siete podniku
Summary:Cieľom práce je inovovať dočasne fungujúcu počítačovú sieť podniku LANTESTEL s vopred nastavenými reálnymi parametrami a podmienkami. Pri inovácii siete sme zobrali do úvahy všetky štandardné podmienky prevádzky siete a služby, ktoré jej užívatelia od nej očakávajú. Pri riešení sme sa zamerali na technológie, ktorých prevádzka v podnikových sieťach LAN je dnes štandardom. Pri návrhu podnikovej siete sme sa zamerali predovšetkým na riešenia na úrovni fyzickej vrstvy, ktoré sú najčastejšie podceňované. Najvyššou prioritou bola bezpečnosť a spoľahlivosť počítačovej siete z pohľadu predídenia všetkým predpokladaným rizikám, ktoré bolo možné odhaliť a eleminovať už v štádiu jej návrhu, pričom sú legislatívne dané, ale v praxi málo rešpektované a dodržiavané. V tejto práci sme sa zamerali na aplikáciu aktívnych sieťových prvkov značky Cisco, aby výsledky tejto práce mohli byť námetom na riešenie prípadových štúdií pre študentov Cisco Netacad pri SPU v Nitre. V práci nájdu veľa špecifických aspektov riešenia fyzickej vrstvy počítačovej siete v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré nie sú obsiahnuté v kurikulách Cisco Netacad.
Key words:inovácia siete, štruktúrovaná kabeláž, fyzická vrstva siete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited