Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovation of an Enterprise Computer Network
Written by (author): Ing. Jozef Putirka
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácia počítačovej siete podniku
Summary:tejto diplomovej práce je navrhnúť a popísať počítačovú sieť pre malý virtuálny podnik tak, aby sa uvedené postupy a výsledný návrh dali využiť pri výuke predmetu Sieťové technológie. Práca obsahuje teoretickú a aj praktickú časť. Na začiatku sa teoreticky popisuje riešenie komunikácie počítačových sietí cez komunikačné protokoly, všeobecná topológia počítačových sietí a jej najpodstatnejšie hardvérové prvky. Nasleduje podrobná analýza jednotlivých komponentov sieťovej infraštruktúry, ktoré je potrebné zabudovať v rámci realizácie počítačovej siete malého podniku tak z technologického ako aj bezpečnostného pohľadu. Praktická časť práce sa venuje konkrétnemu riešeniu projektu rekonštrukcie štandardnej učebne na odbornú učebňu sieťových technológií. Predkladajú sa vlastné návrhy vzorových topológií LAN a WAN počítačových sietí virtuálnych subjektov tak, aby sa uvedená simulovaná inovácia siete dala využiť ako výukový a hlavne výcvikový materiál pre potreby teoretickej výuky a praktických cvičení študentov Cisco Networking Academy. Súčasťou práce sú aj pôvodné testy pre jednotlivé semestre CNAP.
Key words:Topológia siete, Cisco Networking Academy Program (CNAP)., Komponenty počítačovej siete, LAN a WAN siete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited