Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Small Business Server Design
Written by (author): Bc. Dávid Koňarčík
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh servera pre malú firmu
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo na základe analýzy súčasných možností použitia prostriedkov výpočtovej techniky pre malú firmu vybudovať súborový server pre konkrétnu firmu. Firma, pre ktorú je realizované navrhované riešenie, sa považuje za malú, nakoľko má menej ako 5 zamestnancov. Dôraz bol kladený hlavne na jednoduchosť, ale najmä na celkovú finančnú dostupnosť, keďže malé firmy často nevykazujú dostatočný zisk pre použitie daných technológii. Je možné konštatovať, že riešenie je v experimentálnom štádiu, nakoľko existuje veľa možností jeho rozšírenia, ako napr. sledovať stav prostredia na pracoviskách s rizikovou prevádzkou, resp. aj ako „smart home" zariadenie a mnohé ďalšie.
Key words:Linux, server, firma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited