Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of visitor statistics with intention to optimize web enviroment
Written by (author): Bc. Jakub Lacina
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza štatistík návštevnosti za účelom optimalizácie webového prostredia
Summary:Záverečná práca sa orientuje na problematiku analýzy štatistík návštevnosti za účelom optimalizácie webového prostredia. Pre správne vyhodnotenie analýzy štatistík vybranej webovej stránky sú v práci zahrnuté časti: spôsoby získavania dát pre analýzu webovým nástrojom, ich výhody a nevýhody, grafické znázornenie funkčnosti, kritické metriky, a iné kategórie, ktorých optimalizovanie má pozitívny dopad na návštevnosť webovej stránky. Aby sme sa vyvarovali čisto subjektívnym názorom, tak praktická časť bakalárskej práce zahŕňa aplikovanie získaných poznatkov z praxe webovej analytiky na realizáciu podrobnej analýzy štatistík vybranej web stránky, ktorú využijeme pri tvorbe fiktívnej webovej stránky a optimalizácie webového prostredia pre návštevníkov. Na vytvorenú stránku bude vložený kód na značkovanie stránok pre analytický nástroj Google Analytics, značkovací kód pre nástroj Google Tag Manager ako aj výber kľúčových slov pre zlepšenie SEO rankingu.
Key words:analytický nástroj, webová stránka, kľúčové slová, SEO, webová analytika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited