Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis and selection of tools for creating websites and web applications
Written by (author): Bc. Peter Melenec
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a výber nástrojov na tvorbu web stránok a web aplikácií
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku tvorby web stránok a web aplikácií. Teoretická časť sa zaoberá so základnými prvkami na tvorbu webových stránok. Pre správne priblíženie k danej problematike a následne možné analyzovanie, bakalárska práca zahŕňa časti ako: rozdelenie, bezpečnosť, použiteľnosť, nástroje a tvorba webových stránok. Zámer teoretickej časti je objasnenie celkovej problematiky na tvorbu web stránok. Praktická časť bakalárskej práce pozostáva v prvom rade v stanovení základných kritérií pre nasledujúcu analýzu webových stránok. Stanovené kritéria sú doplnené o nástroje, ktoré pomáhajú analyzovať webové stránky. Predišlo sa tomu, že kritéria nie sú čisto subjektívnym názorom. Následne táto časť sa zameriava na analýzu webových stránok, ktoré vyústi do tvorby jednoduchej webovej stránky pre fiktívnu firmu.
Key words:webová aplikácia, webová stránka, redakčný systém, HTML

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited