Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web application design to monitor movement of warehouse items in the production process
Written by (author): Bc. Lukáš Sýkora
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh web aplikácie na monitorovanie pohybu skladových položiek vo výrobnom procese
Summary:V záverečnej práci sa venujeme návrhu web aplikácie na monitorovanie pohybu skladových položiek vo výrobnom procese. Cieľom tejto práce je navrhnúť takú webovú aplikáciu, vďaka ktorej bude mať manažér podniku prehľad o stave (manipulácii) položiek vo výrobnom procese a zároveň, aby bola čo najuniverzálnejšia a nasaditeľná na akýkoľvek proces výroby bez nutnosti rozsiahlych úprav. Opísali sme jednotlivé role používateľov a prípady použiteľnosti, ako aj typy evidovaných dát a relačný diagram databázy prvkov aplikácie. Súčasťou práce je teoretická časť, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie na správne pochopenie funkcionality aplikácie. Taktiež sú v nej obsiahnuté všetky náležitosti, bez ktorých by aplikácia nedokázala fungovať, ako napríklad čítacie a zobrazovacie zariadenia a nadradené informačné systémy. Ďalej obsahuje aj najčastejšie používané technológie pre vývoj web aplikácií pre lepšiu predstavu procesu vývoja. V praktickej časti sa venujeme návrhu konkrétnej aplikácie, kde boli zohľadnené všetky informácie získané z rozhovorov a analýz. Na základe týchto faktov sme navrhli model výrobného procesu, grafické prostredie a funkcionalitu tak, aby bolo používanie aplikácie čo najjednoduchšie pre dané role v akejkoľvek výrobnej situácii.
Key words:web aplikácia, výrobný proces, plánovanie výroby, monitorovanie, transparentnosť výrobného procesu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited