Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Information security and data protection of manufacturing company
Written by (author): Bc. Dávid Švelan
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačná bezpečnosť a ochrana dát výrobného podniku
Summary:V bakalárskej práci sme sa venovali problematike informačnej bezpečnosti a ochrane dát výrobného podniku. Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie verejnosti s bezpečnostnými postupmi a technológiami, ktoré sú uplatňované vo výrobných podnikoch. Popísali sme jednotlivé bezpečnostné prvky z fyzického i softvérového hľadiska a ich využitia v praxi. Ľudský faktor taktiež zohráva dôležitú rolu v informačnej bezpečnosti. Definovali sme typy útokov, ktoré sú hrozbou každého (nielen) výrobného podniku a riešenie, ako sa proti nim treba zabezpečiť a ako minimalizovať riziko napadnutia. Zaoberali sme sa aj ochranou proti strate alebo úniku dát a taktiež zákonom GDPR, ktorý nadobudne platnosť v máji 2018.
Key words:bezpečnostné postupy, ochrana údajov, zabezpečenie, hrozby, opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited