Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web content management system and maximal opportunities of its use
Written by (author): Ing. Miroslav Minár
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web content management system a maximálne možnosti jeho využitia
Summary:Systémy riadenia obsahu webových stránok sú v súčasnosti veľmi rozšírené nástroje na tvorbu webového sídla, pretože umožňujú oddelenie obsahu webovej stránky od jej dizajnu. Diplomová práca sa zaoberá maximálnymi možnosťami využitia redakčných systémov a vyzdvihuje ich silné stránky, z ktorých môžu profitovať rôzne typy organizácií. Úvodná časť diplomovej práce je zameraná na analýzu súčasného stavu, uvádzajú sa v nej základné podmienky pre úspešné webové stránky, nástroje na ich tvorbu a dôležité informácie o redakčných systémoch. Hlavná časť diplomovej práce je zameraná na maximálne využitie redakčných systémov, pričom sa sústreďuje hlavne na open-source systémy Joomla!, WordPress a Drupal. Súčasťou hlavnej práce je aj praktické vytvorenie dvoch webových stránok, na základe ktorých sa deklaruje sila systémov riadenia obsahu webových stránok. Výsledkom skúmania je odporučenie najvhodnejšieho CMS/WMS, ktorý svojimi funkcionalitami najlepšie vyhovuje rôznym typom organizácií.
Key words:Redakčný systém, Webová stránka, Open-source, WCMS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited