Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web content management system and possibilities of its use in the production company
Written by (author): Ing. Gabriel Žigo
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Web content management systém a možnosti jeho využitia vo výrobnom podniku
Summary:Diplomová práca analyzuje trh moderných redakčných systémov a hľadá potenciálne využitie WCMS vo výrobnom podniku. Jej cieľom je návrh progresívnej technológie na skvalitnenie vzťahu s maloobchodnými odberateľmi a samotnými cieľovými zákazníkmi, s použitím vybraného redakčného systému. Táto práca je rozdelená do dvoch častí. Teoretická časť obsahuje popísaný súčasný stav internetových obchodov a WCMS na svete. Praktická časť obsahuje analýzu súčasného stavu výrobného podniku NAMEX, s. r. o., možnosť jeho ďalšieho rozvoja, analýzu trhu moderných redakčných systémov a samotnú metodiku tvorby internetového obchodu. Tá zahŕňa samotnú inštaláciu redakčného systému, inštaláciu lokálneho servera, vytvorenie databázy MySQL, tvorbu záhlavia a päty, spravovanie produktov, vytvorenie samotných stránok, hlavného menu a základné nastavenia či už samotnej témy alebo rozšírenia WooCommerce. Práca má za cieľ taktiež ponúknuť čitateľovi na základe teoretických a praktických znalostí autora tipy a odporúčania k jednotlivým nástrojom, procesom a technológiám pri tvorbe internetového obchodu.
Key words:redakčný systém, CMS, WCMS, internetový obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited