Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The access and monitoring systems' utilization options
Written by (author): Ing. Henrich Gerát
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia prístupových a monitorovacích systémov
Summary:Cieľom diplomovej práce je na základe štúdie a analýzy súčasnej problematiky prístupových a monitorovacích systémov, vytvoriť návrh najvhodnejšieho prístupového a monitorovacieho systému. Práca je rozdelená na tri základné časti. V prvej a druhej kapitole sa venujeme štúdii súčasnej problematiky, prístupových a monitorovacích systémov. Praktickú časť práce tvorí piata a šiesta kapitola. Piata kapitola popisuje praktickú realizáciu HW konštrukcie prístupového zariadenia ktoré využíva systém identifikácie pomocou bezkontaktných RFID kariet. Túto kapitolu uzatvárajú blokové schémy zariadenia v rátane cenových relácií, popis funkčnosti softvéru pre programovanie riadiacej jednotky . V poslednej tretej časti sa venujeme návrhu monitorovacieho systému. Príklad návrhu je vytvorený pre konkrétnu spoločnosť so sídlom v meste Tvrdošín. Rozmiestnenie a návrh monitorovacieho systému je znázornení pomocou schém a reálnych príkladov.
Key words:Prístupový systém, RFID, monitorovací systém, IP kamera

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited