Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Academic data networks in Europe
Written by (author): Bc. Lukáš Kukla
Department: Centre of Information Technologies (FEM)
Thesis supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Oláhová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Akademické dátové siete v Európe
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a informáciami o akademických dátových sieťach v Európe. Hlavným cieľom je analýza akademických dátových sietí v Európe. V teoretickej časti sú prezentované informácie o internete, aktívnych a pasívnych prvkoch siete a počítačových sieťach. Analytická časť približuje akademické siete vybraných európskych štátov, ich hlavné sieťové uzly a toky, ktoré budú v rámci kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy porovnané. V praktickej časti práce budú prostredníctvom nami vytvoreného dotazníka spracované údaje o dátovej infraštruktúre vybraných slovenských škôl, s bližším zameraním na dátovú sieť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Key words:počítačová sieť, analýza, SANET, internet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited