Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Creating a university e-learning portal for SUA in NitraD. TóthováKEGAsupervisor01/01/201401/13/2017
2 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SRD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor09/15/200507/31/2030
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.D. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor01/01/200712/31/2007
4 E-vzdelávanie na SPU v NitreD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor04/16/200112/21/2001
5 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôlD. Tóthovározvojový projektsupervisor05/11/200212/31/2004
6 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor01/01/200905/31/2012
7 Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučbyD. TóthováKEGAsupervisor01/06/200312/22/2005
8 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKTD. TóthováKEGAsupervisor03/15/201012/31/2012
9 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠD. Tóthovározvojový projektsupervisor04/26/200612/31/2006
10 Open access to informationD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor05/07/200106/28/2002
11 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôlD. Tóthovározvojový projektsupervisor03/31/200312/31/2006
12 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v NitreD. Tóthovározvojový projektsupervisor05/11/200112/31/2001
13 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webuD. Tóthovározvojový projektsupervisor03/14/200612/31/2006
14 Portal of UniversitiesD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor09/01/200507/31/2030
15 Portálové riešenie a CMS na SPU v NitreD. Tóthovározvojový projektsupervisor03/29/200412/31/2004
16 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časťD. Tóthovározvojový projektsupervisor07/26/200707/31/2008
17 Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startupsD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor09/01/201512/31/2015
18 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológiíD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor05/11/200312/31/2003
19 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredíD. Tóthovározvojový projektsupervisor04/14/200512/31/2005
20 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v NitreD. Tóthovározvojový projektsupervisor04/14/200512/31/2006
21 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. TóthováITsupervisor01/01/200905/31/2010
22 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesovD. TóthováAction Austria Slovakiasupervisor03/15/200612/31/2006
23 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v NitreD. Tóthovározvojový projektsupervisor05/01/200810/31/2008
24 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v NitreD. TóthováKEGAsupervisor01/01/201412/31/2016
25 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakultyD. Tóthovározvojový projekt - ITsupervisor05/15/200312/31/2004

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected