Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Centre of Information Technologies (FEM)

     
     
Projects
          Bodies     Supervised theses     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
KEGA
supervisor
01/01/2014
01/13/2017
2
 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SRD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
supervisor
09/15/2005
07/31/2030
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2007
12/31/2007
4D. TóthováRozvojový projekt IT
supervisor
04/16/2001
12/21/2001
5
 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôlRozvojové projektysupervisor
05/11/2002
12/31/2004
6 Implementation of the New EU Food Strategy in the Food Chain in Slovakia
VEGA
Riešiteľka01/01/202112/31/2023
7
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Expert
11/01/2020
10/31/2022
8
 Increasing Bio-Entrepreneurship in Agro-Food IndustryE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Expert
11/01/2020
10/31/2022
9 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Rozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2009
05/31/2012
10
KEGA
supervisor
01/06/2003
12/22/2005
11
 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT
D. Tóthová
KEGA
supervisor
03/15/2010
12/31/2012
12
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
Rozvojové projekty
supervisor
04/26/2006
12/31/2006
13 Interdisciplinary research on consumer behavior on the honey market with an emphasis on its quality and nutritional valueP. Šedík
VEGA
Expert01/01/202112/31/2023
14 Open access to information
Rozvojový projekt IT
supervisor05/07/200106/28/2002
15 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôlD. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
03/31/200312/31/2006
16
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
D. TóthováRozvojové projekty
supervisor
05/11/2001
12/31/2001
17
 Platforms for distance education at the Slovak University of Agriculture in Nitra
D. TóthováKEGA supervisor
01/01/2021
12/31/2023
18
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
Rozvojové projekty
supervisor03/14/2006
12/31/2006
19
Rozvojový projekt IT
koordinácia prác
09/01/200507/31/2030
20
 Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
supervisor
03/29/2004
12/31/2004
21
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
Rozvojové projekty
supervisor
07/26/200707/31/2008
22
D. TóthováRozvojový projekt ITsupervisor09/01/2015
12/31/2015
23
 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
D. TóthováRozvojový projekt ITsupervisor05/11/200312/31/2003
24
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredíD. TóthováRozvojové projekty
supervisor
04/14/200512/31/2005
25
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projekty
supervisor
04/14/2005
12/31/2006
26 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.ITsupervisor
01/01/2009
05/31/2010
27
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
Action Austria Slovakia
supervisor
03/15/2006
12/31/2006
28 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
05/01/200810/31/2008
29
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
D. Tóthová
KEGA
supervisor
01/01/2014
12/31/2016
30
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/15/2003
12/31/2004

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected