Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
Chief official - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     
     
     Supervised theses
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
KEGA
supervisor01/01/201401/13/2017
2
 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SRD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
supervisor
09/15/2005
07/31/2030
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.D. TóthováRozvojový projekt IT
supervisor
01/01/200712/31/2007
4D. TóthováRozvojový projekt IT
supervisor
04/16/2001
12/21/2001
5
 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
D. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
05/11/2002
12/31/2004
6E. Horská
VEGA
Riešiteľka01/01/202112/31/2023
7
 Improving opportunities of apitherapy and api-therapeutic products in higher educationP. ŠedíkErasmus+ KA2 Strategic partnershipsExpert
11/01/2020
10/31/2022
8 Increasing Bio-Entrepreneurship in Agro-Food IndustryE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Expert
11/01/2020
10/31/2022
9
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2009
05/31/2012
10D. Tóthová
KEGA
supervisor01/06/2003
12/22/2005
11 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKTD. TóthováKEGA supervisor
03/15/2010
12/31/2012
12
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠD. TóthováRozvojové projekty
supervisor
04/26/2006
12/31/2006
13
VEGA
Expert
01/01/202112/31/2023
14 Open access to informationD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/07/2001
06/28/2002
15 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
Rozvojové projekty
supervisor
03/31/2003
12/31/2006
16 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v NitreRozvojové projekty
supervisor
05/11/2001
12/31/2001
17
 Platforms for distance education at the Slovak University of Agriculture in Nitra
KEGA
supervisor
01/01/202112/31/2023
18
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
D. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
03/14/2006
12/31/2006
19 Portal of Universities
Rozvojový projekt IT
koordinácia prác
09/01/2005
07/31/2030
20
 Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
supervisor
03/29/2004
12/31/2004
21 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časťD. TóthováRozvojové projektysupervisor07/26/200707/31/2008
22
D. TóthováRozvojový projekt IT
supervisor
09/01/2015
12/31/2015
23
 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológiíD. TóthováRozvojový projekt ITsupervisor
05/11/2003
12/31/2003
24 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredíD. TóthováRozvojové projekty
supervisor
04/14/200512/31/2005
25
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
D. TóthováRozvojové projekty
supervisor
04/14/2005
12/31/2006
26
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. Tóthová
IT
supervisor
01/01/2009
05/31/2010
27
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesovAction Austria Slovakiasupervisor
03/15/2006
12/31/2006
28 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
05/01/2008
10/31/2008
29
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
KEGA
supervisor
01/01/2014
12/31/2016
30 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakultyD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/15/200312/31/2004

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progresssubmitted
Inactive states:
completed
rejected