Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikačné číslo: 1329
Univerzitný e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúca pracoviska - Centrum informačných technológií (FEM)

          Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
15.09.2005
31.07.2030
2
Rozvojový projekt ITgarant01.09.2015
31.12.2015
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.
Rozvojový projekt IT
garant01.01.2007
31.12.2007
4
 E-vzdelávanie na SPU v NitreD. TóthováRozvojový projekt IT
garant
16.04.200121.12.2001
5 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôlRozvojové projektygarant
11.05.2002
31.12.2004
6
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Riešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
7
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
01.01.200931.05.2012
8
 Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučbyD. TóthováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
06.01.2003
22.12.2005
9 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKTD. Tóthová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
15.03.2010
31.12.2012
10
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠD. TóthováRozvojové projektygarant
26.04.2006
31.12.2006
11
 Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotuP. ŠedíkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
12 Otvorený prístup k informáciámRozvojový projekt IT
garant
07.05.2001
28.06.2002
13 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôlRozvojové projekty
garant
31.03.200331.12.2006
14
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
11.05.200131.12.2001
15 Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v NitreKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
31.12.2023
16
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
Rozvojové projekty
garant14.03.2006
31.12.2006
17
 Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
29.03.2004
31.12.2004
18
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
D. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
26.07.2007
31.07.2008
19 Portál VŠRozvojový projekt IT
koordinácia prác
01.09.200531.07.2030
20
 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
11.05.2003
31.12.2003
21
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
Rozvojové projekty
garant
14.04.200531.12.2005
22
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
14.04.2005
31.12.2006
23
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. TóthováITgarant
01.01.2009
31.05.2010
24
 Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysleE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
25
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant15.03.2006
31.12.2006
26
 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
Rozvojové projektygarant01.05.200831.10.2008
27
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
D. TóthováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
28KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
13.01.2017
29
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakultyD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
15.05.2003
31.12.2004
30 Zlepšovanie možností využitia apiterapie a apiterapeutických produktov vo vysokoškolskom vzdelávaní
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka01.11.2020
31.10.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý