Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikačné číslo: 1329
Univerzitný e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     Projekty     Publikácie          
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1
Rozvojový projekt IT
garant
15.09.200531.07.2030
2D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant01.09.2015
31.12.2015
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.Rozvojový projekt IT
garant
01.01.2007
31.12.2007
4
Rozvojový projekt IT
garant16.04.2001
21.12.2001
5
 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
Rozvojové projektygarant
11.05.2002
31.12.2004
6
 Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na SlovenskuE. HorskáVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Riešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
7
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.Rozvojový projekt ITgarant
01.01.2009
31.05.2012
8
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
06.01.2003
22.12.2005
9 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKTD. Tóthová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant15.03.201031.12.2012
10 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠD. TóthováRozvojové projekty
garant
26.04.2006
31.12.2006
11
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
12 Otvorený prístup k informáciámD. TóthováRozvojový projekt ITgarant
07.05.2001
28.06.2002
13
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
Rozvojové projekty
garant
31.03.2003
31.12.2006
14 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
11.05.2001
31.12.2001
15 Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2021
31.12.2023
16 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webuD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant14.03.200631.12.2006
17
 Portálové riešenie a CMS na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
29.03.2004
31.12.2004
18
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
Rozvojové projekty
garant26.07.2007
31.07.2008
19Rozvojový projekt ITkoordinácia prác01.09.2005
31.07.2030
20 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológiíD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
11.05.2003
31.12.2003
21 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
Rozvojové projekty
garant
14.04.2005
31.12.2005
22 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
14.04.2005
31.12.2006
23
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
D. TóthováITgarant
01.01.2009
31.05.2010
24
 Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysleErasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
25 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
15.03.2006
31.12.2006
26
 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
D. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
01.05.2008
31.10.2008
27 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v NitreKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201431.12.2016
28
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v NitreKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
13.01.2017
29
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
Rozvojový projekt IT
garant
15.05.2003
31.12.2004
30
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka01.11.202031.10.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý