Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikační číslo: 1329
Univerzitní e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)

     
     
Projekty
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
Rozvojový projekt IT
garant
15.09.2005
31.07.2030
2D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
01.09.2015
31.12.2015
3
D. TóthováRozvojový projekt ITgarant
01.01.2007
31.12.2007
4
Rozvojový projekt IT
garant
16.04.2001
21.12.2001
5
 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
Rozvojové projekty
garant
11.05.2002
31.12.2004
6
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Riešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
7
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. TóthováRozvojový projekt ITgarant
01.01.2009
31.05.2012
8D. Tóthová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
06.01.2003
22.12.2005
9
 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant15.03.2010
31.12.2012
10
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
D. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
26.04.200631.12.2006
11 Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotuP. ŠedíkVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
12D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
07.05.2001
28.06.2002
13
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôlD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant31.03.200331.12.2006
14
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
Rozvojové projektygarant11.05.200131.12.2001
15 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webuRozvojové projekty
garant
14.03.2006
31.12.2006
16
 Portálové riešenie a CMS na SPU v NitreRozvojové projektygarant
29.03.2004
31.12.2004
17
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časťD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant26.07.2007
31.07.2008
18
 Portál VŠRozvojový projekt ITkoordinácia prác01.09.2005
31.07.2030
19
 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
11.05.2003
31.12.2003
20
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
D. TóthováRozvojové projektygarant
14.04.2005
31.12.2005
21 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
14.04.2005
31.12.2006
22
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
IT
garant
01.01.2009
31.05.2010
23
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľka01.11.2020
31.10.2022
24 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesovD. Tóthová
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
15.03.2006
31.12.2006
25
 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
01.05.200831.10.2008
26
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
27
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
13.01.2017
28
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
Rozvojový projekt IT
garant
15.05.2003
31.12.2004
29 Zlepšovanie možností využitia apiterapie a apiterapeutických produktov vo vysokoškolskom vzdelávaníP. ŠedíkErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý