Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikační číslo: 1329
Univerzitní e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum informačných technológií (FEM)
Vedoucí pracoviště - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
Rozvojový projekt IT
garant
15.09.200531.07.2030
2
D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
01.09.2015
31.12.2015
3Rozvojový projekt IT
garant
01.01.2007
31.12.2007
4 E-vzdelávanie na SPU v NitreRozvojový projekt IT
garant
16.04.200121.12.2001
5
 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôlRozvojové projektygarant11.05.200231.12.2004
6
 Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na Slovensku
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Riešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
7
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Rozvojový projekt IT
garant
01.01.200931.05.2012
8 Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučbyD. Tóthová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
06.01.2003
22.12.2005
9 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKTKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
15.03.2010
31.12.2012
10
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
D. TóthováRozvojové projektygarant
26.04.2006
31.12.2006
11 Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotuP. Šedík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.202131.12.2023
12D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
07.05.2001
28.06.2002
13
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôlD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
31.03.2003
31.12.2006
14
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
D. TóthováRozvojové projekty
garant
11.05.2001
31.12.2001
15 Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v NitreKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2021
31.12.2023
16
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
Rozvojové projektygarant14.03.200631.12.2006
17 Portálové riešenie a CMS na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
29.03.2004
31.12.2004
18
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časťD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
26.07.2007
31.07.2008
19 Portál VŠRozvojový projekt ITkoordinácia prác
01.09.2005
31.07.2030
20 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológiíRozvojový projekt IT
garant
11.05.2003
31.12.2003
21
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
Rozvojové projekty
garant
14.04.2005
31.12.2005
22
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
D. TóthováRozvojové projekty
garant
14.04.200531.12.2006
23
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
IT
garant
01.01.2009
31.05.2010
24
 Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysleErasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
25
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
D. Tóthová
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant15.03.200631.12.2006
26
 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
01.05.200831.10.2008
27
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
28
D. TóthováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2014
13.01.2017
29
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
Rozvojový projekt ITgarant15.05.200331.12.2004
30
P. Šedík
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka01.11.202031.10.2022

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončený
zamítnutý