Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Information Technologies (FEM)

Contacts
     
Lesson     
Projects
     
     
          

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1KEGA supervisor
01/01/2014
01/13/2017
2 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SRRozvojový projekt IT
supervisor
09/15/2005
07/31/2030
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.
Rozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2007
12/31/2007
4
Rozvojový projekt IT
supervisor04/16/200112/21/2001
5 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
Rozvojové projekty
supervisor
05/11/2002
12/31/2004
6
E. HorskáVEGA
Riešiteľka
01/01/2021
12/31/2023
7
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Expert11/01/202010/31/2022
8Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsExpert11/01/202010/31/2022
9 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Rozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2009
05/31/2012
10 Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby
KEGA
supervisor01/06/200312/22/2005
11
 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT
KEGA
supervisor
03/15/201012/31/2012
12
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠRozvojové projekty
supervisor
04/26/2006
12/31/2006
13P. Šedík
VEGA
Expert01/01/2021
12/31/2023
14 Open access to information
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/07/2001
06/28/2002
15
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
Rozvojové projekty
supervisor
03/31/2003
12/31/2006
16
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
D. TóthováRozvojové projektysupervisor05/11/200112/31/2001
17 Platforms for distance education at the Slovak University of Agriculture in NitraD. Tóthová
KEGA
supervisor
01/01/2021
12/31/2023
18
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
D. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
03/14/2006
12/31/2006
19
Rozvojový projekt IT
koordinácia prác
09/01/2005
07/31/2030
20
 Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
Rozvojové projektysupervisor
03/29/2004
12/31/2004
21
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
D. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
07/26/2007
07/31/2008
22 Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startupsRozvojový projekt ITsupervisor09/01/2015
12/31/2015
23
 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/11/2003
12/31/2003
24 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredíD. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor04/14/200512/31/2005
25
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projekty
supervisor
04/14/2005
12/31/2006
26
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
IT
supervisor
01/01/2009
05/31/2010
27
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
Action Austria Slovakiasupervisor
03/15/2006
12/31/2006
28
 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
D. TóthováRozvojové projektysupervisor05/01/200810/31/2008
29
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
KEGA
supervisor
01/01/201412/31/2016
30 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/15/2003
12/31/2004

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected