Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identification number: 1329
University e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects
               Supervised theses     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
SupervisorTypeOfficial roles
Since
Until
1KEGA supervisor01/01/2014
01/13/2017
2 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
Rozvojový projekt IT
supervisor09/15/200507/31/2030
3
 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.D. TóthováRozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2007
12/31/2007
4
 E-vzdelávanie na SPU v Nitre
Rozvojový projekt IT
supervisor
04/16/2001
12/21/2001
5 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôlD. TóthováRozvojové projekty
supervisor
05/11/2002
12/31/2004
6
VEGA
Riešiteľka01/01/2021
12/31/2023
7
P. ŠedíkErasmus+ KA2 Strategic partnerships
Expert
11/01/2020
10/31/2022
8
 Increasing Bio-Entrepreneurship in Agro-Food IndustryE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
Expert
11/01/202010/31/2022
9
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Rozvojový projekt IT
supervisor
01/01/2009
05/31/2012
10
D. TóthováKEGA
supervisor
01/06/2003
12/22/2005
11
 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKTD. TóthováKEGA supervisor03/15/201012/31/2012
12
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠD. TóthováRozvojové projektysupervisor04/26/2006
12/31/2006
13P. Šedík
VEGA
Expert01/01/202112/31/2023
14 Open access to informationRozvojový projekt IT
supervisor
05/07/200106/28/2002
15
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
Rozvojové projekty
supervisor
03/31/2003
12/31/2006
16
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v NitreD. TóthováRozvojové projekty
supervisor
05/11/2001
12/31/2001
17
 Platforms for distance education at the Slovak University of Agriculture in Nitra
D. Tóthová
KEGA
supervisor01/01/2021
12/31/2023
18
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webuD. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
03/14/2006
12/31/2006
19D. TóthováRozvojový projekt ITkoordinácia prác
09/01/2005
07/31/2030
20
 Portálové riešenie a CMS na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
supervisor
03/29/2004
12/31/2004
21
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
Rozvojové projekty
supervisor
07/26/2007
07/31/2008
22
 Process elektronization of grants monitoring involving students in the form of startupsRozvojový projekt ITsupervisor
09/01/2015
12/31/2015
23 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológiíD. TóthováRozvojový projekt IT
supervisor
05/11/2003
12/31/2003
24
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredíRozvojové projekty
supervisor
04/14/2005
12/31/2005
25
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v NitreD. TóthováRozvojové projektysupervisor
04/14/2005
12/31/2006
26
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. Tóthová
IT
supervisor
01/01/200905/31/2010
27
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
Action Austria Slovakiasupervisor03/15/2006
12/31/2006
28 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
supervisor
05/01/2008
10/31/2008
29
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
KEGA
supervisor
01/01/2014
12/31/2016
30
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
Rozvojový projekt IT
supervisor
05/15/2003
12/31/2004

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected