Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikačné číslo: 1329
Univerzitný e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikácie          Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1D. TóthováRozvojový projekt ITgarant
15.09.2005
31.07.2030
2 Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupovD. TóthováRozvojový projekt ITgarant
01.09.2015
31.12.2015
3Rozvojový projekt IT
garant
01.01.2007
31.12.2007
4D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
16.04.2001
21.12.2001
5 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôlRozvojové projekty
garant
11.05.2002
31.12.2004
6VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Riešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
7
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
D. TóthováRozvojový projekt ITgarant01.01.2009
31.05.2012
8
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant06.01.200322.12.2005
9
 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
15.03.2010
31.12.2012
10
 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
D. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
26.04.200631.12.2006
11 Interdisciplinárny výskum spotrebiteľského správania na trhu včelieho medu s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
12
D. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
07.05.2001
28.06.2002
13
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
Rozvojové projekty
garant31.03.200331.12.2006
14
 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant11.05.200131.12.2001
15
 Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
31.12.2023
16 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
Rozvojové projekty
garant
14.03.2006
31.12.2006
17 Portálové riešenie a CMS na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
29.03.2004
31.12.2004
18 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
Rozvojové projekty
garant26.07.2007
31.07.2008
19
Rozvojový projekt IT
koordinácia prác
01.09.2005
31.07.2030
20
 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
11.05.2003
31.12.2003
21
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
Rozvojové projektygarant
14.04.2005
31.12.2005
22
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projektygarant14.04.2005
31.12.2006
23
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
ITgarant
01.01.2009
31.05.2010
24
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
25
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
15.03.2006
31.12.2006
26 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v NitreRozvojové projektygarant01.05.2008
31.10.2008
27 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
28
D. Tóthová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2014
13.01.2017
29
 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakultyRozvojový projekt IT
garant
15.05.200331.12.2004
30P. ŠedíkErasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľka
01.11.2020
31.10.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý