Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Identifikačné číslo: 1329
Univerzitný e-mail: darina.tothova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Centrum informačných technológií (FEM)
Vedúca pracoviska - Centrum informačných technológií (FEM)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SRD. TóthováRozvojový projekt IT
garant
15.09.2005
31.07.2030
2Rozvojový projekt IT
garant
01.09.2015
31.12.2015
3 E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu.D. TóthováRozvojový projekt ITgarant01.01.2007
31.12.2007
4 E-vzdelávanie na SPU v NitreD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
16.04.2001
21.12.2001
5
 Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
Rozvojové projekty
garant11.05.2002
31.12.2004
6 Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na SlovenskuE. HorskáVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Riešiteľka01.01.2021
31.12.2023
7
 Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.D. TóthováRozvojový projekt IT
garant
01.01.2009
31.05.2012
8KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
06.01.2003
22.12.2005
9
 Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
15.03.201031.12.2012
10 Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠD. TóthováRozvojové projekty
garant
26.04.200631.12.2006
11
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľka
01.01.2021
31.12.2023
12
 Otvorený prístup k informáciámD. TóthováRozvojový projekt IT
garant
07.05.2001
28.06.2002
13 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl
Rozvojové projekty
garant
31.03.2003
31.12.2006
14 Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v NitreRozvojové projekty
garant
11.05.2001
31.12.2001
15
 Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
Rozvojové projektygarant14.03.2006
31.12.2006
16
 Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
Rozvojové projektygarant29.03.200431.12.2004
17
 Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť
Rozvojové projektygarant
26.07.2007
31.07.2008
18
Rozvojový projekt IT
koordinácia prác
01.09.2005
31.07.2030
19 Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológiíD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
11.05.200331.12.2003
20
 Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredíD. Tóthová
Rozvojové projekty
garant
14.04.2005
31.12.2005
21
 Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
Rozvojové projektygarant
14.04.2005
31.12.2006
22
 Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD.
D. TóthováIT
garant
01.01.2009
31.05.2010
23 Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysleE. Horská
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Riešiteľka
01.11.2020
31.10.2022
24
 Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
D. Tóthová
Akcia Rakúsko - Slovensko
garant15.03.2006
31.12.2006
25
 Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
Rozvojové projekty
garant
01.05.2008
31.10.2008
26
 Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
D. TóthováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2014
31.12.2016
27
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201413.01.2017
28 Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakultyD. Tóthová
Rozvojový projekt IT
garant
15.05.2003
31.12.2004
29
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváRiešiteľka01.11.2020
31.10.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý