Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Identification number: 132
University e-mail: ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Monika Bátorová
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľa na Slovenskom a Českom trhu
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bátovská
Corporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identity
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Behancová
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bernadett Benesová
Podniková identita ako súčasť formovania podnikového imidžu obchodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Blahová
Firemná komunikácia ako jeden zo základných prvkov firemnej identity
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bujalková
Budovanie imidžu a firemnej identity spoločnosti Vinanza
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Csapuchová
Komparácia vnímania privátnych značiek potravinárskych produktov slovenskými a ruskými spotrebiteľmi
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petronela Dékányová
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Dermeková
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Donáthová
Uplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmy
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Radka Drgoňová
CSR (Spoločensky zodpovedné podnikanie) ako prostriedok budovania pozitívneho firemného imidžu
April 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hana Fabušová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ferechová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej obchodnej spoločnosti
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Gergelová
Hodnotenie úrovne vnímania firemnej identity spoločnosti
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Greschnerová
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Havetta
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
April 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Hegedüšová
Manažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vo vybranej hotelovej prevádzke
April 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Júlia Herdelová
Manažment hotelovej prevádzky
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bianca Jančíková
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Bianca Jančíková
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľa
April 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Košičiarová
Firemná komunikácia ako atribút budovania firemnej identity
April 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Košičiarová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marcel Kováč
Služby a ich kvalita, ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
May 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Kováčová
Podniková identita ako konkurenčná výhoda
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kováčová
Manažment hotelovej prevádzky
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Kubičková
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
April 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kubinová
Podniková identita ako súčasť formovania podnikového imidžu obchodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Kucharová
Manažment hotelovej prevádzky- porovnanie kvality poskytovaných gastronomických služieb vybraných hotelových prevádzok
April 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Kuklišová
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Kuklišová
Značka kvality a jej vnímanie zo strany mladých ľudí (do 25 rokov)
April 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Kurek
Marketingový plán environmentálneho produktu uvádzaného na slovenský trh
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Lehocká
Spotrebiteľské preferencie na trhu ovocia
April 2020Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marika Ličková
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
April 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Liptáková
Porovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiem
April 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lisický
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie vo vybranej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nora Machalová
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v prostredí moderného obchodu
April 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Marková
Firemná komunikácia ako jeden zo základných prvkov firemnej identity
April 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Martiš
Budovanie imidžu a firemnej identity vybranej obchodnej firmy
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Mašková
Manažment hotelovej prevádzky – porovnanie kvality poskytovaných služieb vybranej hotelovej prevádzky
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karina Matúšová
Plánovanie ako súčasť manažmentu obchodnej firmy
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominika Miháliková
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
May 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Mihoková
Budovanie imidžu a firemnej identity vybranej obchodnej firmy
April 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Mlynaričová
Manažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vo vybranej hotelovej prevádzke
April 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Naďová
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Oravcová
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Pavelková
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa - porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľa
April 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Prachárová
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Pukáčová
Firemná komunikácia ako atribút budovania firemnej identity
April 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Samková
Uplatňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov v COOP Jednota
April 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Laura Slabecius
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikov vo vybranej obchodnej firme
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Szabová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Szárazová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
April 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Szuroveczová
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
April 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Šuláková
Kvalita poskytovaných produktov a služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybranej obchodnej firmy
May 2019Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Švajdová
Firemná komunikácia ako jeden zo základných prvkov firemnej identity
April 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Švantnerová
Firemná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identity
April 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Tichá
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
April 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Trnová
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov
May 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Uličná
Manažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vybranej hotelovej prevádzky
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Vaňková
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikov vo vybranej obchodnej firme
May 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Vargová
Budovanie imidžu a firemnej identity vybranej obchodnej firmy
April 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Véghová
Podniková komunikácia ako súčasť podnikovej identity vybranej obchodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Vrábľová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity obchodnej spoločnosti
April 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Zavadilová
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie v spoločnosti Nestlé
April 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Zubčáková
Hodnotenie úrovne vnímania firemnej identity spoločnosti McDonald´s
April 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress