Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Identifikačné číslo: 132
Univerzitný e-mail: ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Monika Bátorová
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľa na Slovenskom a Českom trhu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Bátovská
Corporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identity
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Behancová
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bernadett Benesová
Podniková identita ako súčasť formovania podnikového imidžu obchodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Blahová
Firemná komunikácia ako jeden zo základných prvkov firemnej identity
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Bujalková
Budovanie imidžu a firemnej identity spoločnosti Vinanza
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Csapuchová
Komparácia vnímania privátnych značiek potravinárskych produktov slovenskými a ruskými spotrebiteľmi
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petronela Dékányová
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Gabriela Dermeková
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Donáthová
Uplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Radka Drgoňová
CSR (Spoločensky zodpovedné podnikanie) ako prostriedok budovania pozitívneho firemného imidžu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Hana Fabušová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Ferechová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej obchodnej spoločnosti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Gergelová
Hodnotenie úrovne vnímania firemnej identity spoločnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Greschnerová
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Havetta
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Hegedüšová
Manažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vo vybranej hotelovej prevádzke
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Júlia Herdelová
Manažment hotelovej prevádzky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianca Jančíková
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Bianca Jančíková
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľa
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Košičiarová
Firemná komunikácia ako atribút budovania firemnej identity
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Košičiarová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marcel Kováč
Služby a ich kvalita, ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Kováčová
Podniková identita ako konkurenčná výhoda
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Kováčová
Manažment hotelovej prevádzky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Kubičková
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kubinová
Podniková identita ako súčasť formovania podnikového imidžu obchodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kucharová
Manažment hotelovej prevádzky- porovnanie kvality poskytovaných gastronomických služieb vybraných hotelových prevádzok
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Barbora Kuklišová
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Barbora Kuklišová
Značka kvality a jej vnímanie zo strany mladých ľudí (do 25 rokov)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Kurek
Marketingový plán environmentálneho produktu uvádzaného na slovenský trh
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marika Ličková
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Liptáková
Porovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiem
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lisický
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nora Machalová
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v prostredí moderného obchodu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Marková
Firemná komunikácia ako jeden zo základných prvkov firemnej identity
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Martiš
Budovanie imidžu a firemnej identity vybranej obchodnej firmy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Mašková
Manažment hotelovej prevádzky – porovnanie kvality poskytovaných služieb vybranej hotelovej prevádzky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Matúšová
Plánovanie ako súčasť manažmentu obchodnej firmy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Miháliková
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Mihoková
Budovanie imidžu a firemnej identity vybranej obchodnej firmy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Mlynaričová
Manažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vo vybranej hotelovej prevádzke
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Naďová
Možnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Oravcová
Plánovanie ako súčasť manažmentu vybranej obchodnej firmy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Pavelková
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa - porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľa
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Prachárová
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Pukáčová
Firemná komunikácia ako atribút budovania firemnej identity
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Samková
Uplatňovanie princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov v COOP Jednota
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Laura Slabecius
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikov vo vybranej obchodnej firme
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tímea Szabová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Szárazová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Szuroveczová
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Šuláková
Kvalita poskytovaných produktov a služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybranej obchodnej firmy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Švajdová
Firemná komunikácia ako jeden zo základných prvkov firemnej identity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Švantnerová
Firemná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identity
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Tichá
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Trnová
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Uličná
Manažment hotelovej prevádzky – zhodnotenie kvality poskytovaných služieb vybranej hotelovej prevádzky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Vaňková
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikov vo vybranej obchodnej firme
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Vargová
Budovanie imidžu a firemnej identity vybranej obchodnej firmy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Véghová
Podniková komunikácia ako súčasť podnikovej identity vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Vrábľová
Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity obchodnej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Zavadilová
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie v spoločnosti Nestlé
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Zubčáková
Hodnotenie úrovne vnímania firemnej identity spoločnosti McDonald´s
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná