Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Identification number: 132
University e-mail: ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Assortment of sheep milk products and its use in domestic gastronomy
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Sortiment výrobkov z ovčieho mlieka a jeho využitie v domácej gastronómii = Assortment of sheep milk products and its use in domestic gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 21--23. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Consumer behavior in the organic food market from the behavioral approach
Nagyová, Ľudmila -- Géci, Andrej -- Holotová, Mária -- Košičiarová, Ingrida -- Moroz, Serhiy -- Telek, Tomáš
Spotrebiteľské správanie na trhu biopotravín z hľadiska behaviorálneho prístupu = Consumer behavior in the organic food market from the behavioral approach. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 54--63. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
3.Consumer behavior on the cow milk products market
Nagyová, Ľudmila -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov z kravského mlieka = Consumer behavior on the cow milk products market. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 45--47. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
4.Consumer environment: use of selected dairy products in domestic gastronomy
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Spotrebiteľské prostredie: použitie vybraných mliečnych výrobkov v domácej gastronómii = Consumer environment: use of selected dairy products in domestic gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 15--17. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
5.Consumers´ awareness of food safety
Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef -- Košičiarová, Ingrida -- Golian, Jozef
Consumers´ awareness of food safety. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 8--17. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
6.E-shop and its specifications on the consumer market
Nagyová, Ľudmila -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Elektronický obchod a jeho špecifiká na spotrebiteľskom trhu = E-shop and its specifications on the consumer market. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 42--44. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
7.Influencers as a stimulus affecting consumer behavior
Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida -- Holotová, Mária -- Kubicová, Ľubica -- Predanocyová, Kristína
Influencers as a stimulus affecting consumer behavior. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 48--53. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
8.Key factors affecting consumption of meat and meat products from perspective of Slovak consumers
Predanocyová, Kristína -- Kubicová, Ľubica -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Key factors affecting consumption of meat and meat products from perspective of Slovak consumers. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 1001--1012. ISSN 1337-0960.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
9.Marketing a obchod
Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
2019Details
10.Regional european consumer environment: use of selected types of cheese in gastronomy
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Regionálne európske spotrebiteľské prostredie: Použitie vybraných druhov syrov v gastronómii = Regional european consumer environment: use of selected types of cheese in gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 18--20. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
11.Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Rybanská, Jana -- Košičiarová, Ingrida -- Nagyová, Ľudmila
Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín. 1st ed. Ostrava : Key Publishing, 2019. 139 p. ISBN 978-80-7418-328-7.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
12.Storage of milk and dairy products in consumer house conditions
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov v podmienkach domácností spotrebiteľov = Storage of milk and dairy products in consumer house conditions. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 12--14. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
13.Sustainable innovations in context of CSR: sustainable production and consumption
Holotová, Mária -- Horská, Elena -- Holota, Tomáš -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Sustainable innovations in context of CSR: sustainable production and consumption. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, p. 30. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
14.Sustainable strategy in food manufacturing enterprises in the context of CSR
Holotová, Mária -- Holota, Tomáš -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Sustainable strategy in food manufacturing enterprises in the context of CSR. In People, planrt and profit: Sustainable business and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, p. 127--133. ISBN 978-963-269-881-6.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
15.The impact of inappropriate food advertising on consumer behavior
Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida -- Kubicová, Ľubica -- Holotová, Mária -- Predanocyová, Kristína
The impact of inappropriate food advertising on consumer behavior. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 1034--1039. ISSN 1337-0960.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
16.The importance of milk and dairy products in human nutrition, evaluation of selected economic indicators of milk production and price creation
Nagyová, Ľudmila -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí, hodnotenie vybraných ekonomických ukazovateľov výroby mlieka a cenotvorba = The importance of milk and dairy products in human nutrition, evaluation of selected economic indicators of milk production and price creation. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 8--11. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
17.Vedenie a motivácia ako atribúty podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti
Košičiarová, Ingrida
Vedenie a motivácia ako atribúty podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti. 1st ed. Praha - Neratovice : Verbum, 2019. 168 p. ISBN 978-80-87800-56-0.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.