Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Identifikačné číslo: 132
Univerzitný e-mail: ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Consumers´ awareness of food safety
Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef -- Košičiarová, Ingrida -- Golian, Jozef
Consumers´ awareness of food safety. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 8--17. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
2.Elektronický obchod a jeho špecifiká na spotrebiteľskom trhu = E-shop and its specifications on the consumer market
Nagyová, Ľudmila -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Elektronický obchod a jeho špecifiká na spotrebiteľskom trhu = E-shop and its specifications on the consumer market. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 42--44. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
3.Influencers as a stimulus affecting consumer behavior
Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida -- Holotová, Mária -- Kubicová, Ľubica -- Predanocyová, Kristína
Influencers as a stimulus affecting consumer behavior. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 48--53. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
4.Key factors affecting consumption of meat and meat products from perspective of Slovak consumers
Predanocyová, Kristína -- Kubicová, Ľubica -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Key factors affecting consumption of meat and meat products from perspective of Slovak consumers. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 1001--1012. ISSN 1337-0960.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
5.Marketing a obchod
Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
2019Podrobnosti
6.Regionálne európske spotrebiteľské prostredie: Použitie vybraných druhov syrov v gastronómii = Regional european consumer environment: use of selected types of cheese in gastronomy
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Regionálne európske spotrebiteľské prostredie: Použitie vybraných druhov syrov v gastronómii = Regional european consumer environment: use of selected types of cheese in gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 18--20. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
7.Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Rybanská, Jana -- Košičiarová, Ingrida -- Nagyová, Ľudmila
Reklama a jej vplyv na vedomé a podvedomé spotrebiteľské správanie na trhu potravín. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2019. 139 s. ISBN 978-80-7418-328-7.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
8.Skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov v podmienkach domácností spotrebiteľov = Storage of milk and dairy products in consumer house conditions
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov v podmienkach domácností spotrebiteľov = Storage of milk and dairy products in consumer house conditions. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 12--14. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
9.Sortiment výrobkov z ovčieho mlieka a jeho využitie v domácej gastronómii = Assortment of sheep milk products and its use in domestic gastronomy
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Sortiment výrobkov z ovčieho mlieka a jeho využitie v domácej gastronómii = Assortment of sheep milk products and its use in domestic gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 21--23. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
10.Spotrebiteľské prostredie: použitie vybraných mliečnych výrobkov v domácej gastronómii = Consumer environment: use of selected dairy products in domestic gastronomy
Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Košičiarová, Ingrida -- Kačániová, Miroslava
Spotrebiteľské prostredie: použitie vybraných mliečnych výrobkov v domácej gastronómii = Consumer environment: use of selected dairy products in domestic gastronomy. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 15--17. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
11.Spotrebiteľské správanie na trhu biopotravín z hľadiska behaviorálneho prístupu = Consumer behavior in the organic food market from the behavioral approach
Nagyová, Ľudmila -- Géci, Andrej -- Holotová, Mária -- Košičiarová, Ingrida -- Moroz, Serhiy -- Telek, Tomáš
Spotrebiteľské správanie na trhu biopotravín z hľadiska behaviorálneho prístupu = Consumer behavior in the organic food market from the behavioral approach. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 54--63. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
12.Spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov z kravského mlieka = Consumer behavior on the cow milk products market
Nagyová, Ľudmila -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov z kravského mlieka = Consumer behavior on the cow milk products market. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 45--47. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
13.Sustainable innovations in context of CSR: sustainable production and consumption
Holotová, Mária -- Horská, Elena -- Holota, Tomáš -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Sustainable innovations in context of CSR: sustainable production and consumption. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 30. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
14.Sustainable strategy in food manufacturing enterprises in the context of CSR
Holotová, Mária -- Holota, Tomáš -- Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida
Sustainable strategy in food manufacturing enterprises in the context of CSR. In People, planrt and profit: Sustainable business and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 127--133. ISBN 978-963-269-881-6.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
15.The impact of inappropriate food advertising on consumer behavior
Kádeková, Zdenka -- Košičiarová, Ingrida -- Kubicová, Ľubica -- Holotová, Mária -- Predanocyová, Kristína
The impact of inappropriate food advertising on consumer behavior. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 1034--1039. ISSN 1337-0960.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
16.Vedenie a motivácia ako atribúty podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti
Košičiarová, Ingrida
Vedenie a motivácia ako atribúty podnikovej kultúry medzinárodnej spoločnosti. 1. vyd. Praha - Neratovice : Verbum, 2019. 168 s. ISBN 978-80-87800-56-0.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
17.Význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí, hodnotenie vybraných ekonomických ukazovateľov výroby mlieka a cenotvorba = The importance of milk and dairy products in human nutrition, evaluation of selected economic indicators of milk production and price creation
Nagyová, Ľudmila -- Košičiarová, Ingrida -- Horská, Elena -- Kačániová, Miroslava
Význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí, hodnotenie vybraných ekonomických ukazovateľov výroby mlieka a cenotvorba = The importance of milk and dairy products in human nutrition, evaluation of selected economic indicators of milk production and price creation. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 8--11. ISBN 978-80-973463-0-0.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.