Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Identifikačné číslo: 132
Univerzitný e-mail: ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štýly vedenia a motivácie ako súčasť firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti
Autor: Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štýly vedenia a motivácie ako súčasť firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti
Abstrakt:Cieľom predkladanej dizertačnej práce je identifikovať a následne zhodnotiť vedenie a motiváciu ľudí ako súčasti firemnej kultúry nami zvolenej medzinárodnej spoločnosti. Predmetná problematika si vyžiadala teoretický prehľad poznatkov z danej problematiky, ktorý bol uvedený v prvej časti práce a ktorý poslúžil ako podklad pre vytvorenie dotazníkového prieskumu. Dotazník bol aplikovaný a analyzovaný v praktickej časti práce, kde boli analyzované a vyhodnocované jednotlivé štýly vedenia a motivácie využívané materským podnikom COMMITAL SAMI Spa, rovnako ako i jeho dcérskymi spoločnosťami. Okrem uvedených oblastí, bol dotazník zameraný na oblasť firemnej kultúry, jej znalosti, vnímania a možnosti zlepšenia. Predmetná problematika si pre potreby porovnania rozdielnej miery vnímania skúmaných oblastí vyžiadala rozdelenie dotazníka do dvoch samostatných častí (pozn.- jedna časť dotazníka bola zameraná na vrcholové vedenie a druhá časť na zamestnancov). V záverečnej časti boli následne vyhodnotené použité metódy spracovania získaných informácií, na základe ktorých boli navrhnuté možné spôsoby zlepšenia súčasnej situácie analyzovaného podniku.
Kľúčové slová:motivácia, firemná kultúra, medzinárodná spoločnosť, vedenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene