Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD.
Identifikačné číslo: 1331
Univerzitný e-mail: janko [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÁLOVÁ, Z. -- TRAKOVICKÁ, A. -- REPISKÝ, J. -- GÁLIK, R. -- FRANČÁKOVÁ, H. -- HALÁSZOVÁ, K. -- JARÁBKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- MANDA, V. -- JUREKOVÁ, Z. -- BELLÉROVÁ, B. -- ŠKROVINA, P. -- PAŠKA, I. -- POTOKOVÁ, K. -- JANKO, I. -- KOPRDA, Š. -- PIECKA, M. Úvod do vysokoškolského štúdia. 9. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-552-0616-5.

Originálny názov: Úvod do vysokoškolského štúdia
Anglický názov:
Autor: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (5%)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (5%)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (6%)
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. (6%)
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. (6%)
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (6%)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (6%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (6%)
Vladimír Manda (6%)
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (6%)
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (6%)
RNDr. Peter Škrovina (6%)
Ivan Paška (6%)
Mgr. Katarína Potoková (6%)
PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD. (6%)
Štefan Koprda (6%)
Ing. Milan Piecka (6%)
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Centrum informačných a komunikačných technológií
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra biochémie a biotechnológie
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra ekológie
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie: príručka
ISBN: 978-80-552-0616-5
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Štát: Slovenská republika
Druh odbornej knihy:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2011
Číslo vydania: 9
Počet strán: 115
Náklad:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vysokoškolské štúdium, univerzity, poľnohospodárstvo
Rok uplatnenia: 2011
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Posledná zmena: 16.10.2015 09:49 (Import dát z knižnice)