Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identification number: 1332
University e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

     Graduate     
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Importance anthocyanins in fruits and vegetables in human nutrition
Written by (author):
Ing. Daniel Polák
Department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam antokyánov v ovocí a zelenine vo výžive ľudí
Summary:
Ovocie a zelenina sú veľmi dôležitou súčasťou výživy človeka. Obsahujú celu škálu ochranných látok, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu ako prevencia proti rakovine, kardiovaskulárnym ochoreniam a mnohým ďalším chorobám. V tejto bakalárskej práci sú popísané niektoré z takýchto protektívnych látok. Taktiež sú charakterizované jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, ktoré majú takéto pozitívne účinky na ľudské zdravie (predovšetkým antioxidačné, protizápalové a protirakovinové). Cieľom mojej prace je opísať mechanizmus týchto účinkov spolu s prehľadom najnovších vedeckých výskumov zaoberajúcich sa touto problematikou a tak poukázať na dôležitosť danej problematiky.
Key words:antokyány, ovocie, zelenina, flavonoidy, antioxidant

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited