Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identification number: 1332
 

Contacts
     
     Lesson     Final thesis
     
Projects               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Germinated seeds and sprouts in human nutrition
Written by (author):
Ing. Lenka Matlochová
Department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Klíčky semien a mladé výhonky vo výžive ľudí
Summary:Cieľom našej práce je oboznámenie verejnosti s naklíčenými semenami -- novým druhom zeleniny. V jednotlivých bodoch sa snažíme objasniť nutričnú kvalitu a ich význam v ľudskej strave. V úvode práce informujeme o procese klíčenia a histórii nakličovania semien. V nasledujúcich podkapitolách sa venujeme nutričnej hodnote klíčkov a vhodnosti semien na klíčenie. Ďalšími bodmi sú spôsoby pestovania klíčkov, podmienky potrebné pre klíčenie, a tiež významné pôsobenie stravy obsahujúcej klíčky na ľudské zdravie. V záverečných podkapitolách informujeme o možnostiach využitia klíčkov ako preventívnu stravu proti civilizačným ochoreniam.
Key words:
klíčenie, výhonky, semená, výživa, klíčky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited