Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identification number: 1332
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

     Graduate
     
Lesson     
     
Projects
     
Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Gestational diabetes and nutrition
Written by (author): Ing. Michaela Kubányiová
Department:
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Opponent:PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Gestačný diabetes a výživa
Summary:
MICHAELA KUBÁNYIOVÁ : Gestačný diabetes a výživa [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI. -- Školiteľ : Ing. PaedDr. Jaroslav Jedlička, PhD. -- Nitra: 2012. --s. 47 Diebetes mellitus je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Toto ochorenie postihuje až 5% populácie. Gestačný diabetes je formou diabetu vznikajúcou počas tehotenstva. Táto forma po pôrode väčšinou zaniká no u žien ktoré ju prekonali je 20% až 50% pravdepodobnosť rozvoja diabetes mellitus II. typu počas 5 až 10 rokov. Gestačný diabetes predstavuje riziko pre matku aj plod. Vhodnou životosprávou a vykonávaním fyzickej aktivity je možné stavy tohto ochorenie zlepšovať.
Key words:
Gestačný diabetes mellitus, tehotenstvo, výživa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited