Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identification number: 1332
University e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

     
Graduate     Lesson
     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence the use of funds to support non-physiological physiological athletes
Written by (author): Ing. Soňa Ďurčanská
Department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Jana Mrázová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv užívania nefyziologických podporných prostriedkov na fyziologické hodnoty športovcov
Summary:
ĎURČANSKÁ, Soňa: Vplyv užívania nefyzilogických podporných prostriedkov na fyziologické hodnoty športovcov. (Diplomová práca)/Soňa Ďurčanská. -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy ľudí. -- Vedúci: PaedDr. Ing. Jaroslavovi Jedličkovi, PhD -- Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Nitra: FAPZ SPU, 2014. 72 s. Dnes tvoria základ stravy mnohých športovcov energetické tyčinky, proteínové prášky, športové nápoje a potravinové doplnky. Športovci užívajú sacharidy, bielkoviny, aminokyseliny a vitamínové tablety. V diplomovej práci sme sa zamerali na nefyziologické druhy podporných prostriedkov, ktoré používajú nami vybraní športovci hlavne aminokyseliny a výrobky z nich a ich vplyv na hodnoty v krvnom obraze. Cieľom našej záverečnej práce bolo zistiť aký má vplyv užívanie nefyziologických podporných prostriedkov u vybranej vzorky športovcov na hodnoty všetkých parametrov krvného obrazu.
Key words:
kulturistika, proteíny, aminokyseliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited