Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identification number: 1332
University e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Bioaktívne fytochemické metabolity pre zníženie rizika chronických neprenosných chorôb
Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Dobšinský, Jakub
Bioaktívne fytochemické metabolity pre zníženie rizika chronických neprenosných chorôb.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 122--138. ISBN 978-80-552-1900-4.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
2.Dôležitosť ovocia a zeleniny vo výžive ženy v tehotenstve
Jedlička, Jaroslav
Dôležitosť ovocia a zeleniny vo výžive ženy v tehotenstve.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 109--121. ISBN 978-80-552-1900-4.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
3.Pôsobenie magnetického poľa na klíčenie a rast fazule a rajčiakov
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan
Pôsobenie magnetického poľa na klíčenie a rast fazule a rajčiakov. In Zahradnictví. 17, 12 (2018), p. 59--61. ISSN 1213-7596.
BDEOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
4.Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu "barrique" vín
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav
Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu "barrique" vín. In Vinič a víno. 18, 1 (2018), p. 16--17. ISSN 1335-7514.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
5.Záhradníctvo 2018
Jedlička, Jaroslav -- Konc, Ľubomír
Záhradníctvo 2018. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1900-4.
2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.